تصاویر سقوط خمپاره در ساختمان مسکونی در گرگان ؛ سقف شکافته شد | حجم خسارت را ببینید

Submitted on Mon, 09/18/2023 - 03:50
منبع
hamshahrionline
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز