سلطه یک ساله طالبان بر افغانستان موجب نقض بی‌سابقه حقوق زنان شده است

Submitted on پ., 12/01/2022 - 14:24

بیشتر از یک سال پس از به قدرت رسیدن دوباره گروه افراطی طالبان، مؤسسه گالوپ امروز پنج‌شنبه اول دسامبر/دهم آذر‌ماه، چندین نظرسنجی در مورد وضعیت مردم افغانستان منتشر کرده است. طبق یکی از این نظرسنجی‌ها، سلطه یک ساله طالبان بر افغانستان، موجب نقض بی‌سابقه حقوق زنان شده است.  

نظرسنجی گالوپ با اشاره به محروم شدن زنان و دخترانی افغانستانی از حقوق اساسی شان، از جمله حق کار و تحصیل، نوشته است که وضعیت حقوق بشری زنان در این کشور نسبت به گذشته به شدت بدترشده است.  

افزون بر موضع کار و تحصیل، ممنوعیت رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی و سالن‌های از جمله مواردی است که نظرسنجی گالوپ از آن به عنوان مقررات شدید طالبان نام برده است.

هرچند افزایش ممنوعیت‌ها علیه زنان افغانستانی از سوی گروه طالبان، واکنش شهروندان این کشور و نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی که برای برابری جنسیتی مبارزه می‌کنند را به همراه داشته است، اما این گروه افراطی تاکنون موضع خود را مورد این موضوع تغییری نداده‌اند.

The international community must not ignore the plight of women and girls in Afghanistan. pic.twitter.com/EFReIWhcHP

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منبع
rfi
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز