شاهان اشکانی – سنتروک – اشک دهم

Submitted on پ., 05/25/2023 - 08:59

شاهان اشکانی – سنتروک – اشک دهم

 

 

همزمان با مناسكیر فرد سالخورده دیگری هم مدعی سلطنت بود و او سنتروك بود كه از دست مناسكیر به نزد سكاها فرار كرد. پس از مرگ شاه به دربار فرا خوانده شد و در سن 80 سالگی بر تخت نشست ولی چون مسن بود پسر خود فرهاد سوم را شریك حكومت كرد .

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

بر تخت نشینی سنتروك

76 پ م

مرگ شاه

67 پ م

منبع
tarikhema
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز