سه نفر از هر ده کانادایی کارشان را به خاطر بحران کرونا از دست داده‌اند

Submitted on جمعه, 07/24/2020 - 13:26

چهار ماه و این همه تغییر؟

شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی بی سابقه‌ش و بیکار شدن‌ها و بسته شدن‌ها و همه سبب شده که کانادایی‌ها تغییرات اساسی در روش خرج کردن پول خود بدهند.

دو سوم کانادایی‌ها در ماه گذشته پول کمتری صرف خرید اقلام غیر ضروری کردند.

چنین به نظر می آید که اوضاع مالی کانادایی‌ها اندکی بهبود یافته ولی هنوز بسیار شکننده است.

موسسه نظرسنجی Angus Reid با انجام نظر سنجی تازه به به نتایج جدیدی رسیده:

– هشتاد درصد کانادایی‌ها که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند وضع مالی خود را «خوب» و یا «عالی» توصیف کرده‌اند. این میزان در اوایل اپریل 73 درصد بود.

– بیست درصد کانادایی‌ها وضع مالی خود را «بد» و یا «وحشتناک» توصیف کرده‌اند.

– اوضاع مالی کسانی که بیمه بیکاری و یا کمک اضطراری «سرب» می گیرند نامطلوبتر است. در میان این عده، سی درصد وضعیت مالی شان را «بد» و یا «وحشتناک» توصیف کرده‌اند.

– 56 درصد کانادایی‌ها گفته‌اند دوازده سال آینده را برای خرید اقلام اساسی نظیر اتومبیل یا خانه مناسب نمی دانند.

بیکاری

– از هر ده کانادایی سه نفر گفته‌اند که به علت بحران کرونا کارشان را از دست داده‌اند. از ماه می تاکنون این نسبت تغییری نکرده.

کمک مالی دولت

بیش از هشت میلیون کانادایی از کمک اضطراری «سِرب» بهره مند شده‌اند. این کمک بسیاری را از نگرانی شدید بیرون آورد و سبب شد کانادا در بین بهترین کشورها از نظر کمک بموقع و نسبتا خوب به شهروندان قرار بگیرد.

از هر ده نفری که کمک اضطراری سرب را دریافت کرده‌اند سه نفر گفته‌اند اوضاع مالیشان در سطح خوبی باقی مانده (جدول شماره 3).

-از هر ده نفر فوق، تقریبا سه نفر نیز گفته‌اند که کمک مالی دولت برای آنها «حیاتی» و یا «بسیار مفید» بوده.

بیشتر بخوانید:

منبع
salamtoronto

بیشترین بازدید اخبار امروز