قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲| دلار و سکه ارزان شدند

Submitted on ش., 12/12/2020 - 19:28

قیمت دلار امروز در بازار پایین آمد و به ۲۶,۰۰۰ (بیست و شش هزار) تومان رسید. قیمت سکه هم امروز روند نزولی را تجربه کرد.

قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۰ (یک هزار و هشتصد و چهل ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۰ ۴ ۰.۲ 06:00
۱,۸۳۶ -۶ -۰.۳۳ روز قبل
۱,۸۴۲ -۱۲ -۰.۶۶ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۱,۱۳۷,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و هفت هزار و نهصد ) تومان به ۱,۱۴۰,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل هزار و نهصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۴۰,۹۰۰ ۳,۰۰۰ ۰.۲۶ 16:23
۱,۱۳۷,۹۰۰ -۲۵,۲۰۰ -۲.۲۲ ۲ روز پیش
۱,۱۶۳,۱۰۰ ۱۸,۲۰۰ ۱.۵۶ ۳ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۱۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۳۷,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و سی و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۰۰۰ (بیست و شش هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۰۰۰ -۱۰۰ -۰.۳۹ 16:19
۲۶,۱۰۰ -۲۵۰ -۰.۹۶ ۲ روز پیش
۲۶,۳۵۰ ۳۵۰ ۱.۳۲ ۳ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل امروز
دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۵۸ درصدی، از ۲۵,۷۴۷ (بیست و پنج هزار و هفتصد و چهل و هفت ) تومان به ۲۵,۶۰۰ (بیست و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۶۰۰ -۱۴۷ -۰.۵۸ 16:22
۲۵,۷۴۷ ۲۳ ۰.۰۸ ۲ روز پیش
۲۵,۷۲۴ ۳۷۴ ۱.۴۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۸۰۰ (سی و یک هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۵ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۰۰ ۱۴۴ ۰.۴۵ 14:54
۳۱,۶۵۶ ۴۹ ۰.۱۵ روز قبل
۳۱,۶۰۷ -۳۲۶ -۱.۰۴ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز
پوند امروز با افزایش ۰.۵۳ درصدی، از ۳۴,۴۹۸ (سی و چهار هزار و چهارصد و نود و هشت ) تومان به ۳۴,۶۸۴ (سی و چهار هزار و ششصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۶۸۴ ۱۸۶ ۰.۵۳ 14:54
۳۴,۴۹۸ -۱۵۲ -۰.۴۵ روز قبل
۳۴,۶۵۰ -۷۶۹ -۲.۲۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰ تومان کاهش، ۷,۲۰۰ (هفت هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۰۰ -۱۰ -۰.۱۴ 16:22
۷,۲۱۰ -۷۰ -۰.۹۸ ۲ روز پیش
۷,۲۸۰ ۱۲۰ ۱.۶۴ ۳ روز پیش

قیمت لیر ترکیه امروز
لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۳,۳۲۰ (سه هزار و سیصد و بیست ) تومان به ۳,۳۱۰ (سه هزار و سیصد و ده ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا
همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۵۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۵۵۱ (بیست هزار و پانصد و پنجاه و یک ) تومان معامله شد.

قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با افزایش ۰.۱۵ درصدی، از ۱۹,۸۵۰ (نوزده هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان به ۱۹,۸۸۰ (نوزده هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی به 12,200,000 (دوازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۱.۶۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۶۴ 16:20
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۲.۴۲ ۲ روز پیش
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۷۸ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه، امروز به ۶,۵۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:09
۶,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۵۴ ۲ روز پیش
۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۵۱ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد هزار) تومان ارزش گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی
در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به ۲ روز پیش بدون تغییر است و ۲,۴۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

منبع
donyaye eghtesad
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز