نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

Submitted on ش., 11/21/2020 - 20:18

قیمت طلا و سکه امروز در بازار بالا رفت، دلار هم افزایش ۳۵۰ تومانی قیمت را تجربه کرد و به ۲۶,۱۰۰ (بیست و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۷۰ (یک هزار و هشتصد و هفتاد ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۷۰ -۸ -۰.۴۴ ۰۶:۰۰
۱,۸۷۹ ۲۲ ۱.۱۴ روز قبل
۱,۸۵۷ -۲۱ -۱.۱۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۴ درصدی، از ۱,۱۱۴,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهارده هزار و ششصد ) تومان به ۱,۱۴۲,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و یکصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۴۲,۱۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۲.۴ ۱۶:۲۵
۱,۱۱۴,۶۰۰ -۱۱,۶۰۰ -۱.۰۵ ۲ روز پیش
۱,۱۲۶,۲۰۰ -۳۲,۱۰۰ -۲.۸۶ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۱۹۰۰ تومان افزایش، ۴۹۴,۵۰۰ (چهارصد و نود و چهار هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۱۰۰ (بیست و شش هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۹۵ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۱۰۰ ۲۵۰ ۰.۹۵ ۱۶:۲۳
۲۵,۸۵۰ ۱۵۰ ۰.۵۸ ۲ روز پیش
۲۵,۷۰۰ -۴۰۰ -۱.۵۶ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل
دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۲۰۶ (بیست و پنج هزار و دویست و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۸۵ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۲۰۶ ۴۶۷ ۱.۸۵ ۱۶:۲۹
۲۴,۷۳۹ -۷۲ -۰.۳ ۲ روز پیش
۲۴,۸۱۱ -۳۵۰ -۱.۴۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۲۸ درصدی، از ۳۰,۶۷۳ (سی هزار و ششصد و هفتاد و سه ) تومان به ۳۱,۰۷۳ (سی و یک هزار و هفتاد و سه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۰۷۳ ۴۰۰ ۱.۲۸ ۱۴:۱۰
۳۰,۶۷۳ ۸۳ ۰.۲۷ روز قبل
۳۰,۵۹۰ ۹۷ ۰.۳۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند
پوند امروز با افزایش ۱.۴۵ درصدی، از ۳۴,۳۱۳ (سی و چهار هزار و سیصد و سیزده ) تومان به ۳۴,۸۱۹ (سی و چهار هزار و هشتصد و نوزده ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۸۱۹ ۵۰۶ ۱.۴۵ ۱۴:۱۰
۳۴,۳۱۳ ۶۰ ۰.۱۷ روز قبل
۳۴,۲۵۳ ۹۸ ۰.۲۸ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز
درهم امارات (حواله)، امروز به ۷,۲۸۰ (هفت هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۲ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۸۰ ۶۰ ۰.۸۲ ۱۶:۲۴
۷,۲۲۰ -۱۰ -۰.۱۴ ۲ روز پیش
۷,۲۳۰ -۵۰ -۰.۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه
همچنین لیر ترکیه با افزایش ۲.۰۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۴۲۰ (سه هزار و چهارصد و بیست ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۹۱ درصدی، از ۱۹,۸۱۹ (نوزده هزار و هشتصد و نوزده ) تومان به ۲۰,۰۰۳ (بیست هزار و سه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا
همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۳۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۹,۳۳۰ (نوزده هزار و سیصد و سی ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دینار عراق
دینار عراق امروز با کاهش ۴.۵۴ درصدی، از ۲۳ (بیست و سه ) تومان به ۲۲ (بیست و دو ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به 11,200,000 (یازده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۴.۴۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۴.۴۷ ۱۶:۲۳
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۳.۴۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۶,۲۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸ ۱۶:۲۷
۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۶۱ ۲ روز پیش
۶,۱۰۰,۰۰۰ -۳۵۰,۰۰۰ -۵.۷۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه
در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش بدون تغییر است و ۴,۲۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی
همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۴۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

منبع
donyaye eghtesad
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز