خبرگزاری بسیج از نگرانی شدید رهبران ایران از سازمان مجاهدین پرده برداشت

Submitted on Mon, 07/31/2023 - 07:09

در این یادداشت که در دی ماه گذشته و در بحبوحۀ خیزش مهسا در ایران تهیه شده، حسام رضایی صریحاً اعتراف کرده که جمهوری اسلامی ایران معتقد است که غرب و به ویژه آمریکا سازمان مجاهدین خلق ایران را به عنوان تنها جایگزین حکومت اسلامی ایران پذیرفته‌اند.

نویسندۀ یادداشت خبرگزاری بسیج در اثبات ادعای خود به سخنرانی‌های مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین، در پارلمان‌های کانادا و ایتالیا و همچنین "حضور مقامات بلندپایه سابق دولت آمریکا"، در نشست‌های سازمان مجاهدین در پاریس اشاره کرده و همگی آنها را "نشانه‌های متقّنی" دانسته مبنی بر این که "غرب حساب ویژه‌ای روی این تشکیلات...باز کرده و... آن را در جایگاه آلترناتیو اصلی نظام در دوران گذار...نشانده است."

به گمان نویسندۀ یادداشت "علت دیگری که موجب شده تا غربی ها خاصه آمریکایی‌ها روی [مجاهدین] برای جایگزینی نظام جمهوری اسلامی حساب ویژه ای باز کنند" خشونت این سازمان در قبال رهبران جمهوری اسلامی "در دوران انقلابی و پساانقلابی" است که "حذف خونین مخالفین را توجیه و بدین شکل سرنگونی [رژیم اسلامی] و تثبیت شرایط پس از آن را تسریع و تسهیل خواهد بخشید."

حسام رضایی در ادامه گفته است که از نظر غرب در قیاس با سازمان مجاهدین، رضا پهلوی به دلیل تأکیدش بر کثرتگرایی، بی میلی اش به "قدرت تام" "مخاطب غربی را نیز نسبت به سرمایه‌گذاری روی او مرّدد و بیمناک می‌سازد."

حسام رضایی در ادامۀ یادداشت خود به عوامل دیگری که به گمان او موجب اقبال غرب و آمریکا به سازمان مجاهدین به عنوان بدیل قدرت در ایران  شده اشاره کرده و گفته است که از جملۀ این عوامل توان سازمان مجاهدین در "تجهیز میلیشیا و سازوبرگ سایبری و اطلاعاتی" است که "غربی ها را برای حمایت از منافقین این چنین مشتاق ساخته است." یادداشت نویس خبرگزاری بسیج در ادامه افزوده است که در قیاس با طیف های دیگر اپوزیسیون، سازمان مجاهدین "طی دهه های اخیر بیشترین سرمایه‌گذاری و زمان را برای اعمال نفوذ" انجام داده‌ و "اطلاعات به دست آمده از این طریق را" به کشورهای غربی و اسرائیل فروخته‌ است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منبع
rfi
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز