آمریکا خواستار تحقیق سازمان ملل درباره مسمومیت دختران دانش‌آموز در ایران شد

Submitted on س., 03/07/2023 - 04:09

او با اشاره به مصوبۀ نوامبر گذشته در خصوص تحقیق دربارۀ موارد نقض حقوق بشر در ایران، تصریح کرد که اگر این مسمومیت‌ها در پیوند با مشارکت دختران و جوانان در تظاهرات‌های ماه‌های اخیر باشد، در این صورت وظیفۀ سازمان ملل است که در خصوص آنها تحقیقی مستقل انجام بدهد.

سخنگوی کاخ سفید که این سخنان را در جریان یک کنفرانس خبری ایراد می‌کرد، مسمومیت های ماه‌های اخیر دختران دانش‌آموز در ایران را غیرقابل قبول خواند و گفت که باید در اینباره تحقیق معتبر و مستقل صورت بپذیرد و مسببان آنها مورد بازخواست قرار بگیرند.

بعد از ماه ها سکوت علی خامنه‌ای خواستار شناسایی، دستگیری و اشد مجازات افراد و گروه هایی شد که در این حملات سمی به مدارس دخترانه در ایران دست دارند. با این حال، در پی اظهارات رهبر حکومت مذهبی ایران، رئیس قوۀ قضائیه کسانی را به اشد مجازات تهدید کرد که به گفتۀ او با سوءنیت و در همسویی با دشمن حول مسئلۀ مسمومیت های دانش آموزان دختر در جامعه التهاب می آفرینند یا به گفتۀ او دروغ می پراکنند. وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای جداگانه خبر داد که برخی از همین افراد که در جامعه التهاب و اضطراب ایجاد می‌کنند از سوی قوۀ قضائیه تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. وزارت کشور مسمومیت دختران دانش آموز را انکار کرد و ناخوشی تعداد اندکی از آنان را به سوءاستفاده از "مواد محرک" (مخدر) یا هیجان نسبت داد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منبع
rfi
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز