بنا بر گزارش امروز اتحادیه ی مشاوران املاک تورنتو (TREB) ۳۷۸۱ خانه در دسامبر ۲۰۱۸ در جی تی ای معامله شد. این تعداد فروش خانه به نسبت ۲۲/۵ درصد پایین آمده است، سال گذشته تعداد فروش خانه ۴۸۷۶ عدد بود. نوامبر دومین ماه متوالی بعد از دسامبر بود که با کاهش مواجه بوده است. در ۵ ماه گذشته معاملات خانه در جی تی ای، افزایش داشته است، در ماه اکتبر ۶ درصد نسبت به سال قبل، در ماه سپتامبر ۹/۹ درصد در ماه آگوست ۸/۵ درصد و در ماه جون ۲/۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

‌قیمت خانه های غیر متصل پایین آمده است
با توجه به گزارش ماهیانه ی اتحادیه ی مستغلات، متوسط قیمت فروش انواع خانه در آخرین ماه سال گذشته ۷۵۰٬۱۸۰ دلار بوده است که ۲/۱ درصد نسبت به سال گذشته در همین زمان رشد داشته است.قیمت متوسط خانه غیر متصل در سال گذشته ۷۳۴٬۸۴۷ دلار بوده است.

نکته ی قابل توجه این است که در دسامبر سال گذشته، قیمت خانه های غیر متصل پایین آمد و به طور کلی در جی تی ای به ۴/۴ درصد کاهش رسید درحالیکه در منطقه ی شماره تلفن ۴۱۶ قیمت ۸ درصد بالا رفت. در دو ماه گذشته نوامبر و اکتبر قیمت تمام انواع خانه بالا رفته است.

‌فروش سالیانه در سال ، ۲۰۱۸ ۱۶/۱ درصد کاهش داشته است و قیمت خانه ۴/۳ درصد پایین آمده است
: TREB در گزارش ماهانه ی آخر سال خود گفت در مقایسه با سال ۲۰۱۷ فروش و قیمت خانه در سال ۲۰۱۸ پایین آمده است.

از نقطه نظر معاملات در منطقه ی جی تی ای در سال ۲۰۱۸ حجم معاملات سالانه در سیستم MLS ۷۷٬۴۲۶ عدد بود و در سال ۲۰۱۷ ۹۲٬۲۶۳ بوده است که یک کاهش ۱۶/۱ درصدی مشاهده می شود.

به گزارش تورنتوپرشنز، از نقطه نظر قیمت، متوسط قیمت انواع خانه در جی تی ای در سال ۲۰۱۸ ۷۸۷٬۳۰۰ دلار بوده است که همچنین نسبت به سال ۲۰۱۷ ۴/۳ درصد کاهش داشته است.

از نقطه نظر تعداد خانه های لیست شده سال ۲۰۱۸ به خوبی سال ۲۰۱۷ نمی باشد. تعداد خانه های لیست شده برای فروش ۱۵۵۸۲۳ در سال ۲۰۱۸ می باشد که حدود ۱۲/۷ از سال ۲۰۱۷ پایین تر آمده است.

از سال ۲۰۱۸ قیمت خانه درمنطقه ی پیش شماره ی ۴۱۶ منطقه ی جی تی ای کمی افزایش داشته است در حالیکه در منطقه ی پیش شماره تلفن ۹۰۵ کمی کاهش داشته است.دلیل اصلی این است که انواع مختلف خانه در منطقه پیش شماره تلفن ۴۱۶ تعداد کاندومینیوم های فروخته شده زیاد است و کاندو بیشترین افزایش فروش را در میان خانه ها در سال گذشته داشته است و نسبت به سال گذشته ۷/۸ درصد افزایش نشان داده است که با فروش انواع دیگر خانه قابل مقایسه نیست

Garry Bhaura رئیس TREB به این نکته اشاره کرد که شرایط بازار در سال ۲۰۱۸ به خوبی بازار سال ۲۰۱۷ نیست. دلیل اصلی این است که سیاست مداخلات در تمام سطوح دولت وجود دارد، وجود فشار مورتگیج در
سطح فدرال و مالیات برای خریداران خارجی در سطح استانی اعمال شده است. این سیاست ها تأثیر بسیاری بر خریداران و فروشندگان دارد. Bhaura می گوید که این سیاست ها در تمامی جنبه ها ی بازار جی تی ای اثر گذاشته است.

بعد از بازار داغ سال ۲۰۱۷ بازار سرد سال ۲۰۱۸ فرا می رسد و تعداد خانه های لیست شده به میزان زیادی کاهش می یابد، بنابراین کاهش عرضه سبب کاهش شدید قیمت خانه شد. و کم کم در سال ۲۰۱۸ به خصوص در نیمه ی دوم سال قیمت ها افزایش یافت. وام های مورتگیج به سختی به مشتریان اعطاء شد و خریداران را به خرید کاندو که فشار کمتری برایشان داشت سوق داد به همین دلیل است که در جی تی ای کاندو خوب فروش رفت و قیمت ها
بالا رفت.
تورنتوپرشنز

بیشترین بازدید اخبار امروز