تصاویر حجم شوکه کننده پرونده‌ اتهامات شهردار سابق ارومیه که با وانت به دادگاه آوردند

Submitted on چ., 11/23/2022 - 04:40

به گزارش همشهری آنلاین، اتهامات متهم اصلی پرونده (شهردار اسبق ارومیه) که در ضمن قرائت کیفرخواست احصاء گردید عبارتند از مشارکت در ارتشاء از طریق تشکیل غیر قانونی کمیته های فنی، تبانی در قراردادهای سرمایه گذاری، تبانی در پروژه شهربازی چی چست، مباشرت و مشارکت در تضییع اموال عمومی و بیت المال سردستگی گروه مجرمانه با همکاری اراذل و اوباش به منظور تباتی علیه اعراض و نفوس مردم، مباشرت در ارتشاء از طریق اخذ قطعه زمین و مباشرت و مشارکت در اختلاس است.

منبع
hamshahrionline
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز