طالبان، یک استاد دانشگاه را به جرم حمایت از حق تحصیل دختران، بازداشت کردند

Submitted on جمعه, 02/03/2023 - 10:30

عبدالحق حماد، رئیس نظارت بر نشرات رسانه‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، خبر بازداشت اسماعیل مشعل را تایید کرده و گفته که او اخیرا به‌گونه ماهرانه برضد نظام، اقدامات تحریک‌آمیز را شروع کرده بود و به همین دلیل، نیروهای استخبارات طالبان او را برای بازجویی، بازداشت کرده‌اند.

اسماعیل مشعل که در یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل تدریس می‌کرد، در چند روز پسین، کتاب‌های خود را بر یک چهارچرخ قرار داده بود و سپس با گشتن در جاده‌های کابل، آنها را در میان مردم به گونه رایگان توزیع می‌کرد.

آقای مشعل، هدف این کار خود را اعتراض به ممنوعیت تحصیلی که از سوی طالبان بر دختران وضع شده و حمایت از لغو این ممنوعیت گفته بود. او پیش از این نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی، مدارک تحصیلی خود را در اعتراض به ممنوعیت تحصیلی دختران پاره کرده بود.

اینک اما طالبان، این کار او را «تحریک ماهرانه برضد نظام» معنی کرده و او را بازداشت نموده‌اند. 

پیش از این، طالبان بارها از تظاهرات دختران در کابل نیز جلوگیری کرده، با معترضان از خشونت کار گرفته و شماری را نیز شکنجه و زندانی کرده‌اند.

گروه طالبان پس از برگشت به قدرت در اواسط سال ٢٠٢١، قوانین سخت‌گیرانه‌ای را بر زنان وضع کردند. از این میان، ممنوعیت تحصیلی و کاری برای زنان، بیش از همه زنان و دختران را در افغانستان متاثر کرده است. قوانین سخت‌گیرانه‌ای که تاکنون باوجود سروصداهای بسیار، طالبان حاضر به لغو این قوانین نشده‌اند.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منبع
rfi
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز