سرور کسمایی : زن به تجسم مبارزات و خودآگاهی ملی ایرانیان برای آزادی بدل شده است

Submitted on س., 09/27/2022 - 10:04

 

سرور کسمایی گفته است : نسل جوان ایران از مبارزات سخت پیشینیان خود درس آموخته و از این پس آگاه از نقش تاریخی زن است و به همین خاطر آن را در کانون مطالبات خود قرار داده است. سرور کسمایی در جای دیگری از مقالۀ خود از  این شعار محوری به عنوان حق زندگی آزاد زنان و جوهر چهل سال مبارزات، شکست‌ها، عقب نشینی‌ها و پیشرفت‌ها و به ویژه خودآگاهی یک ملت در تمامیت آن یاد کرده است. او گفته است : شعار "زن، زندگی، آزادی" همانند گذشته یک شعار سلبی نیست، بلکه بالعکس شعار آینده است که در صورت پیروزی زینت‌بخش بناهای ملی و یادبود از دست رفتگان و همچنین یادآور نقش و اهمیت زن در تاریخ جدید ایران خواهد بود. سرور کسمایی سپس افزوده است که شعار "زن، زندگی، آزادی" به ما یادآوری خواهد کرد که بدون آزادی زن، هیچ آزادی در میان نخواهد بود.

سرور کسمایی در آغاز مقالۀ خود یادآوری کرده است که خمینی از همان ابتدا دریافت که آزادی زن مانع اصلی طرح سیاسی اوست و به همین خاطر نخستین تصمیم و تدبیر او اجباری کردن حجاب در کار و امکان عمومی بود. سرور کسمایی سپس یادآوری کرده است که در پی همین یک تصمیم، زنان ایران ناگهان تمام حقوق گذشتۀ خود را در چارچوب قانون حمایت از خانواده از دست دادند. نویسندۀ فرانسوی-ایران در ادامه می افزاید که با همین یک تصمیم و در جریان چهار دهۀ گذشته جنایات بی شرمانه ای علیه زنان ایران صورت گرفت. به گفتۀ او، از اسپیدپاشی تا سنگسار، زنان طی چهار دهۀ گذشته در مذبح قانون و ناموس مردان، خانواده، جامعه و دولت قربانی شدند. با این حال، سرور کسمایی تصریح می کند که برغم تمام این جنایات زنان هرگز دست از مبارزه نکشیدند و گام به گام با مبارزات و مقاومت ها و تلاش های خستگی ناپذیر خود در همۀ عرصه ها از جمله علوم، ادبیات، سینما، هنر... اجبارات حکومت اسلامی را به عقب راندند.   

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منبع
rfi
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز