کتیبه خشایارشا بر پایه ستون سنگ مرمر در شوش

Submitted on Mon, 10/04/2021 - 13:25

 

 

من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه همه کشورها شاه این زمین پسر داریوش شاه یک هخامنشی

 

شاه خشیارشا گوید بعد از اینکه شاه شدم من این بنا را ساختم. این بخشش را من از اهورامزدا خواهانم : اهورامزدا با ایزدان مرا و شهریاری مرا و آنچه بوسیله من انجام شده بپاید

منبع
tarikhema
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز