نارضایتی مردم انتاریو از بودجه سال 2019

Submitted on س., 04/16/2019 - 01:31

هم اکنون تحلیلگران، از تصمیمات مالی دولت داگ فورد طی بودجه 2019 انتاریو پرده برداشتند.

علیرغم واکنش های منفی اولیه مردم چندین مورد مثبت نیز در آن وجود داشته که شامل بهداشت دهان و دندان برای سالمندان کم درآمد، کاهش مالیات نگهداری از کودکان برای خانواده های واجد شرایط، کاهش نرخ بیمه اتومبیل، کاهش قیمت بلیط و بهبود حمل و نقل عمومی می باشد.

مقررات قانع کننده تری نیز در رابطه با الکل و قمار تصویب گشته که با استقبال خوبی نیز همراه بوده است، البته سوای مخالفان.

در ادامه برخی از موارد بحث برانگیز در بودجه اولیه استانی دولت PC ارائه گشته است:

لغو کمک های قانونی به پناهندگان
طی بودجه روز پنج شنبه دولت، مقدار کمک های قانونی انتاریو حدود 133 میلیون دلار تعیین گشته، که اکیدا تاکید داشته سازمان دیگر مجاز به صرف بودجه در پرونده های مهاجرتی یا پناهندگی نبوده و دولت فدرال بایستی مسئولیت آن را بر عهده گیرد.

نادیده گرفتن تغییرات اقلیمی
Greenpeace Canada نیز امروز از کاهش 35 درصدی بودجه وزارت محیط زیست انتاریو با عنوان "ضد محیط زیست ترین بودجه انتاریو از زمان فاجعه مرگبار آلودگی آب در Walkerton " خبر داد.

سخنگوی دولت نیز طی مصاحبه ای با CBC اظهار داشت که بیش از 300 میلیون دلار از کاهش بودجه به حذف سیستم تعرفه و تجارت انتاریو و لغو برنامه Drive Clean مربوط می گردد.

کاهش بودجه خدمات بومی
بیشترین مقدار کاهش بودجه مربوط به بودجه خدمات بومی بوده که از 146 میلیون دلار به 74 میلیون دلار کاهش یافته است، یعنی کاهش 50 درصدی سرمایه گذاری، از جمله قوانین دعاوی اراضی.

تغییرات در آموزش و پرورش
در حالی که دولت PC قصد داشته 1.4 میلیارد دلار طی سال آینده در سیستم آموزش و پرورش انتاریو سرمایه گذاری نماید، اما لغو آن برای سال تحصیلی 2020-2021 نیز تعیین گشته است که طی آن دانش جویان کم درآمد دیگر واجد شرایط تحصیل رایگان نبوده و بودجه دانشکده ها و دانشگاه ها نیز بنا بر "اهداف عملکردی" آنان تعیین گشته و ممکن است 60 درصد از بودجه استانی خود را از دست بدهند.

بنا بر بودجه مورد نظر حدود 700 میلیون دلار از کل بودجه دانشجویی آموزش و پرورش کاهش خواهد یافت.

عدم اشاره به فقر
طی سخنرانی اعلام بودجه وزیر دارایی، Vic Federeli، در روز پنج شنبه، حتی یک بار نیز از کلمه "فقر" استفاده نگشته و اشاره ای به این موضوع نشد، که البته توجهات بسیاری را در توییتر به خود جلب نمود.

کاهشی 1 میلیارد دلاری طی سه سال آینده در بودجه خدمات اجتماعی برنامه ریزی گشته، که حمایت منتقدان بسیاری از جمله انجمن سازمان تامین اجتماعی نسبت به افراد آسیب پذیر و کم درآمد را به دنبال داشته است.

کاهش بودجه وزارت کار انتاریو
بودجه وزارت کار انتاریو بیش از 306 میلیون دلار طی سال جاری کاهش خواهد یافت.

دولت PC اظهار داشته است که این کمبود بودجه بنا به استفاده از "ابزارهای دیجیتال خودکار توسط کارفرمایان جهت آموزش اتکا به خود و درک تعهدات خود تحت قانون استاندارد استخدام" کاهش می یابد.

دسترسی آسان به الکل و دشواری درمان اعتیاد
در سال 2019 دولت مبلغ 174 میلیون دلار به بهداشت روان و اعتیاد اختصاص داده است، که البته بنا به گفته برخی برای پوشش کامل تقاضا کافی نمی باشد. به طور کلی هزینه مراقبت های بهداشتی در نظر گرفته شده در بودجه بسیار کمتر از نرخ تورم بوده که به عقیده منتقدان، به کاهش شدید بودجه منجر می گردد.

منبع
iraniancanada

بیشترین بازدید اخبار امروز