موافقت کارمندان یک کلینیک حقوقی با کسری 20 درصدی حقوق خود جهت کمک به افراد نیازمند

Submitted on ی., 06/30/2019 - 13:43

کارمندان گروه قربانیان حوادث صنعتی انتاریو در تورنتو (IAVGO)، کلینیک حقوقی ای که به کارگرانی که در محیط کاری خود آسیب دیده و قادر به اتخاذ وکیل نمی باشند کمک می کند، با کاهش 20 درصدی حقوق و ساعت های کاری خود موافقت نموده تا موقعیت شغلی یکدیگر را حفظ نمایند. کلینیک نیز اظهار داشته از این پس از پذیرش پرونده های جدید و دانشجویان حقوق جهت کمک به حل پرونده ها در تابستان ممانعت خواهد نمود.

Danny Kastner، وکیل و معاون هیئت مدیره IAVGO، اعتراف نموده که این کاهش 20 درصدی به طور کامل کسری بودجه را پوشش نداده، اما هنوز راه حل دیگری برای رفع این مشکل در نظر گرفته نشده است.

IAVGO در تاریخ 12 ژوئن از کسری 22 درصدی بودجه در سال جاری آگاه گشته که منجر به از دست دادن 250,000 دلار از بودجه 1 میلیون دلاری آن شده است. این موضوع در واقع یکی از اقدامات سازمان کمک های حقوقی انتاریو به منظور صرفه جویی در هزینه ها بوده، چرا که دولت محافظه کار انتاریو قصد داشته طی سه سال آینده حدود 164 میلیون دلار از میزان سرمایه گذاری خود بکاهد.

گرچه وکلا و مشاوران حقوقی کلینیک IAVGO در حال حاضر بسیار کمتر از همکاران خود در بخش خصوصی درآمد داشته، اما با کاهش حقوق خود موافقت نموده چرا که می دانند کارشان به افراد آسیب دیده کمک خواهد کرد.

یکی از این کارکنان، Belia Berrocal، مشاور حقوقی IAVGO، مدعی گشته کسری حقوق وی منجر به قطع ارسال کمک هزینه به مادر پیر خود در پرو، و خارج نمودن دختر خود از کمپ تابستانه و فعالیت های فوق برنامه جهت صرفه جویی در هزینه ها خواهد گشت، اما با آن موافقت نموده چرا که معتقد است کار وی به افراد آسیب دیده و نیازمند کمک خواهد کرد.

سخنگوی وزارت دادستانی، Brian Gray، اظهار داشته دولت به سازمان کمک های حقوقی انتاریو در صرفه جویی مالی از طریق اقدامات درست و تامین خدمات حقوقی رایگان برای افراد نیازمند، کمک نموده، و از کلینیک های حقوقی انتظار دارد تا خدمات فوری و مهم را اولویت بندی نمایند تا همچنان پرقدرت باقی مانده و از ارائه خدمات مستقیم برای افراد واجد شرایط انتاریویی حمایت کنند.

اما به عقیده کارکنان IAVGO، کسری بودجه حاضر، دقیقا همان چیزی است که دولت مدعی است از آن محافظت خواهد نمود - خدمت به مشتریانی که به شدت به آن نیاز داشته و قادر به تامین آن از جایی دیگر نمی باشند.

به اعتقاد Berrocal و Kastner، این کلینیک آخرین گزینه برای کارکنان کم درآمد به شمار رفته، اما بدون کاهش یا قطع خدمات خود قادر به جذب چنین بودجه قابل توجهی نخواهد بود.

Berrocal معتقد است کاهش کمک های حقوقی برای افراد آسیب دیده در محیط کاری، در واقع منجر به تکیه بر رفاه، طرح حمایت از ناتوانان انتاریو و افزایش نیاز به مراقبت های بهداشتی گشته، چرا که شرایط آنان به دلیل عدم کمک های صندوق بیمه محل کار به تدریج وخیم تر خواهد گشت.

IAVGO تنها یکی از سه کلینیک حقوقی تخصصی موجود در انتاریو بوده که بر کارکنان مجروح تمرکز داشته و یکی دیگر از این کلینیک های حقوقی اخیرا 40 درصد از کارکنان خود را از دست داده است.

سازمان کمک های حقوقی انتاریو ابراز داشته این کلینیک ها می توانند با ادغام سازمان های عملیاتی خود، سرمایه بیشتری جذب نمایند، اما به گفته این کلینیک ها هزینه های عملیاتی آنان در حال حاضر بسیار پایین بوده و انتقال و جابجایی سازمان ها هزینه های بیشتری نیز به همراه خواهد داشت.

Graeme Burk، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز با این سازمان موافق بوده و اظهار داشته کلینیک های کارگری فرصت بهتری برای همکاری در مقایسه با سایر کلینیک های تخصصی داشته و می توانند با ادغام کلینیک ها و پرونده ها در هزینه های مربوط به اجاره و مدیریت صرفه جویی نمایند.

به گفته وی، به گزارش کلینیک، ارزیابی زمان صرف شده توسط کارکنان، نشان می دهد IAVGO حدود 25 درصد از زمان خود را صرف مدیریت کرده، در حالی که بسیاری از کلینیک های دیگر حدود 10 تا 15 درصد از زمان کارکنان خود را صرف مدیریت می کنند، که کاهش 10 درصدی زمان کارکنان بر روی پروند های کاری، تأثیر بسزایی بر کاهش هزینه های مربوط به خدمات مشتری خواهد داشت.

Kastner مدعی گشته کلینیک از هر ایده ای که به صرفه جویی در هزینه ها بدون تاثیر منفی بر مشتریان کمک نماید، استقبال خواهد کرد. اما سازمان کمک های حقوقی انتاریو هیچ گونه سخنی مبنی بر نحوه ادغام و میزان پول صرفه جویی شده، به میان نیاورده است.

به عقیده وی منطقی تر آن است که ابتدا طرحی برای ادغام در نظر گرفته شود، سپس بودجه کلینیک تغییر کند.

تمامی تغییرات این سازمان شامل کاهش بودجه کلینیک، کاهش خدمات پناهندگان، عدم صدور مجوز برای وکیل های جنایی مدافع موکلین در جلسات دادرسی، و هزینه های مدیریتی خود، به منظور صرفه جویی 70 تا 75 میلیون دلار در سال جاری در نظر گرفته شده اند، و آژانس می بایست طی چند سال آینده 90 میلیون دلار دیگر نیز صرفه جویی نماید.

این در حالی است که یکی از خدمات محذوف پیش تر به استقرار یکی از کارمندان IAVGO در کانادا کمک نموده است.

Sharifullah Mahboob، يکی از کارمندان حامی IAVGO که در بخش پذیرش و رزو ملاقات ها فعالیت می کند، به کمک سازمان کمک های حقوقی انتاریو، توانست به هنگام ورود به افغانستان در سال 2013 در رابطه با پرونده پناهندگی خود، وکيلی اختیار نماید.

وی نیز همانند تمامی همکارانش، با کاهش 20 درصدی حقوق خود که پنج فرزند و همسر وی که در سال 2017 به کانادا مهاجرت نموده و قادر به صحبت کردن به زبان انگلیسی نمی باشند را پوشش می دهد، موافقت نموده است.

وی در پاسخ به اینکه چگونه با این حقوق قبض های خود را پرداخت خواهد کرد، لحظه ای ساکت ماند.

منبع
iraniancanada

بیشترین بازدید اخبار امروز