قیمت خانه ها در کانادا واقعی نیست و نسبت به آمریکا افزایش بیشتری داشته است

Submitted on س., 07/16/2019 - 11:53

در طی ده سال گذشته قیمت خانه در کانادا چقدر بالا رفته است؟ اگر با بازار املاک آمریکا مقایسه کنیم، در شهرهای اصلی کانادا قیمت بیش از شهرهای آمریکا مانند نیویورک، لس آنجلس، سانفرانسیسکو و سیاتل افزایش یافته است

بنا بر گزارش هافپست کانادا در کانادا، در مطالعه ی مقایسه ای که توسط Better Dwelling از ژانویه ی سال ۲۰۰۱ انجام شده است، حتی بزرگترین شهرهای کانادا با کم ترین افزایش در قیمت خانه باز هم از آمریکا بیشتر افزایش یافته است. حتی کمترین افزایش قیمت در کانادا از افزایش قیمت درآمریکا بیشتر است.

در بین سه شهر اصلی در کانادا، افزایش قیمت در مونترال از تورنتو و ونکوور بسیار کمتر است و این کمترین افزایش قیمت در کانادا می باشد اما با وجود این مونترال ۵/۴٪ بیشتر از لس آنجلس بزرگترین شهرآمریکا می باشد، افزایش قیمت دارد.

آنچنانکه در نمودار پایین می بینید، قیمت خانه در مونترال به میزان ۱۴٪ بیش از سانفرانسیسکو، ۲۷٪ بیش از سیاتل و ۸۴٪ بیشتر از نیویورک می باشد:

اما در مقایسه با تورنتو و ونکوور، رشد مونترال چیز مهمی نیست. از سال ۲۰۰۱، قیمت خانه در تورنتو به میزان ۳۴٪ بیش از بیش از لس آنجلس، ۴۵٪ بیش از سانفرانسیسکو، ۶۱٪ بیش از سیاتل و ۱۳۳٪ بیش از نیویورک افزایش یافته است

در همین دوره ی زمانی، قیمت خانه در ونکوور حتی بیشتر بالا رفته است: ۷۵٪ بیش از لس آنجلس، ۹۱٪ بیش از سانفرانسیسکو و ۱۱۱٪ بیش از سیاتل و ۲۰۱۷٪ بیش از نیویورک بوده است.

اطلاعات بالا ی نمودار به ما می گوید که از آغاز این قرن کانادایی هایی که بر ملک سرمایه گذاری کرده اند بیش از آمریکایی ها پول به دست آورده اند. اما روی دیگر سکه این است که موفقیت کانادایی ها بدون هزینه نبوده است و زیر بار قرض رفته اند.

بنا به گزارش تورنتوپرشنز، در تصویر زیر نفطه ی اوج توصیف خوبی دارد: از زمان بحران جهانی اقتصادی با ترکیدن حباب بازار املاک، بار قرض خانواده های آمریکایی کم کم کاهش یافت درحالیکه قرض کانادایی ها بیشتر و بیشتر شده است.

بنا برآخرین اطلاعات دفتر آمار فدرال در آغاز امسال، نسبت قرض خانگی به درآمد قابل استفاده در کانادا به ۱۷۸٪ رسید که رکورد بالایی است. از سوی دیگر بار قرض خانگی سنگین تر و سنگین تر می شود: آخرین اطلاعات که توسط نظارت بر ورشکستگی (OSBC) تهیه شده است نشان می دهد که این روند در ماه می بعد از اینکه ورشکستگی در ماه آپریل امسال بالا رفت، ادامه یافت. تعداد موارد ورشکستگی به ۱۲۳۷۵ افزایش یافت که این افزایشاز ماه آپریل ۵ درصدی بوده است و نسبت به همین زمان در سال گذشته افزایشی ۸/۶٪ داشته است.

در اولین ربع امسال، تعداد افراد ورشکسته در کانادا به ۳۲۲۳۹ نفر رسیده است. این نمودار نه تنها ۶/۱٪ بیش از همین زمان در سال گذشته است بلکه بیشترین افزایش از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ می باشد.
تورنتوپرشنز

نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز