قیمت خانه های دست دوم در ماه جون بالا رفت اما نرخ رشد بسیار کم بود

Submitted on ش., 07/27/2019 - 13:31
نوع خبر

شاخص قیمت خانه ی Teranet-National Bank نشان می دهد که قیمت متوسط خانه در ماه جون کمی و به میزان ۰/۶٪ بالا رفت اما این افزایش کمتر از افزایش متوسط بیست و یک سال می باشد.

بنا بر گزارش آژانس خبری کانادا شاخص جامع قیمت خانه Teranet-National Bank اشاره به قیمت خانه ی دست دوم دارد. این افزایش در ماه می امسال ۰/۵٪ بود و این اولی افزایش از ماه آگوست سال ۲۰۱۸ می باشد.

افزایش متوسط در بیست ویک سال گذشته ۱/۲٪ بود، بنا بر این افزایش متوسط قیمت در ماه جون و می هنوز پایین می باشد.

قیمت خانه در شهرهای زیادی در غرب کانادا بالا نرفته است بلکه تنزل داشته است. در میان این شهرها قیمت خانه های دست دوم در ونکوور برای ۱۱ ماه متوالی با کاهش روبرو بوده است.

در مناطق نفت خیر آلبرتا، قیمت خانه ی دست دوم در کلگری طی ۱۱ ماه در سال گذشته افزایش نیافته است. قیمت خانه در ادمونتون ثابت بوده است و افتان و خیزان نداشته است.

بنا به گزارش تورنتوپرشنز، قیمت خانه های دست دوم در سه شهر کانادا، تورنتو، هامیلتون اوتاوا برای سومین ماه متوالی بالا رفته است.

قیمت خانه در مونترال ۰/۳٪ و در ۱۵ ماه گذشته تنها دو ماه افزایش قیمت نداشت و ۱۳ ماه افزایش قیمت داشت.
تورنتوپرشنز

بیشترین بازدید اخبار امروز