صدور مجوز اقامت دائم برای پرستاران خانگی

Submitted on چ., 07/10/2019 - 09:58

بار دیگر برنامه موقت صدور مجوز اقامت دائم کانادا برای پرستاران خانگی اجرا می شود.

برنامه کوتاه مدت کانادا راهی برای گرفتن اقامت دائم برای افرادی که از تاریخ 30 نوامبر 2014 به عنوان پرستار کودک یا مربی مهد خانگی، مددکاران خانگی و یا ترکیبی از هر دو، در کانادا مشغول به کار بوده اند، فراهم می سازد.

البته شایان ذکر است که تجربه کاری این افراد می بایست با توصیف اولیه و لیست وظایف اصلی مربوط به گروه 4411 یا 4412 طبقه بندی شغلی کانادا (NOC) مطابقت داشته باشد.

این برنامه موقت که از تاریخ 8 جولای افتتاح خواهد گشت، برای دومین بار و پس از لغو آن توسط دولت در اوایل سال جاری، طی فرصتی سه ماهه در کانادا اجرا گشته، و برای افرادی که قصد اقامت در خارج از کبک را داشته و یا افرادی شامل موارد زیر امکان پذیر خواهد بود:
دارای مجوز کار کانادا، البته به غیر از مجوز کار از طریق برنامه مددکاران تمام وقت خانگی که در منزل بیمار یا کودک زندگی می کنند (LCP)؛
متقاضیان تجدید مجوز کار به غیر از مجوز کار مددکاران LCP؛
متقاضیان و واجدین شرایط تجدید وضعیت و گرفتن مجوز کار برای کار جدید خود غیر از مجوز کار LCP؛
دارای حداقل مهارت های زبانی CLB / NCLC 5 به زبان انگلیسی یا فرانسوی؛
12 ماه تجربه کاری تمام وقت در شغل مربوطه در کانادا از تاریخ 30 نوامبر 2014؛
دارای حداقل مدرک دیپلم کانادا یا سایر کشورها، یا مدرک تحصیلی غیر کانادایی معادل مدرک دیپلم کانادایی.
مدارک خارجی نیازمند ارزیابی مدرک تحصیلی (ECA) بوده - که پنج سال پیش از تاریخ درخواست اقامت و توسط سازمانی معتبر صادر شده – که نشان می دهد این دیپلم، گواهی نامه یا مدرک خارجی معادل دیپلم متوسطه کانادایی می باشد.

منبع
iraniancanada

بیشترین بازدید اخبار امروز