ساکنان ونکوور و تورنتو توان پرداخت هزینه ها ی خانه را ندارند. مردم از این دو شهر فرار می کنند.

با توجه به نظرسنجی اخیر انجام شده، قیمت های بالای خانه در تورنتو و ونکوور، این دو شهر را در جهان در زمره ی غیر قابل تقبل ترین شهرها قرار داده است.
در بین ۳۲ شهر در جهان، تورنتو و ونکوور به ترتیب در رده ی هفتم و هشتم قرار دارند.

این شهرها Abstendam, Oakland, Hong Kong, Los Angeles, San Francisco, and Sydney در صدر لیست قرار دارند.
در لیست شهرها، Bangkok, Berlin, Dublin, London, Melbourne, New York, Singapore, and Tokyo از تورنتو و ونکوور کمی بهتر هستند اما در مقایسه با Dubai, Istanbul, Jakarta, Kuala Lumpur, Lisbon, Manila, Rome, and São Paulo قیمت خانه در ونکوور و تورنتو باز بهتر می باشد..

با توجه به تحقیقات انجام شده توسط سازمان مشاوره ی نایت فرانک، تفاوت قیمت های خانه در سراسر جهان رو به گسترش است. در تمامی این شهرها قیمت خانه تا ۱۶٪ بیش از درآمد مردم افزایش داشته است.

در آمار نایت فرانک نسبت درآمد به قیمت خانه، نسبت اجاره بهاء به درآمد و نرخ رشد نسبی درآمد و قیمت خانه اشاره می شود. در ونکور، قیمت خانه بیش از ۴۶٪ رشد داشته است. در تورنتو این رقم به رشد ۳۸٪ رسیده است. در حال حاضر، بی سی و دولت منطقه ای اونتاریو و قوانین بانکی سعی می کنند تا قیمت خانه را کنترل کنند و از ترکیدن ناگهانی حباب قیمت ها جلوگیری کنند.

در نظر سنجی انجام شده در سراسر کانادا، تحقیقات نشان می دهد که دسترسی به مسکن در شهرهای مختلف کانادا توانایی خرید خانه در سه ماهه چهارم سال 2018 بدتر شده است.

بنا به گزارش تورنتوپرشنز، در حال حاضر ساکنان ونکوور، به ۴۱۴ ماه حقوق برای پرداختن هزینه های خانه نیاز دارند. در تورنتو ۱۰۲ ماه حقوق برای پرداخت هزینه های خانه لازم است.

لیست قیمت در شهرهای کانادا:

همزمان بسیاری از خریداران که خانه های خود را برای اولین بار خریده اند، با توجه به قیمت های بیش از حد خانه از خرید خانه منصرف می شوند. در شهرهای بزرگ بحران قیمت بالای خانه حتی بیشتر مشاهده می شود. اگر برای مردم مسکن مناسب در نظر گرفته نشود، به تدریج رقابت بین شهرها کاهش می یابد. اگر شهروندان نتوانند برای خود خانه ای تهیه کنند، شاید تنها انتخاب آنها فرار از این شهرها با قیمت های سرسام‌ آور باشد.
تورنتوپرشنز

بیشترین بازدید اخبار امروز