روند جدید در بازار املاک انتاریو، قیمت های پیشنهادی خرید خانه کاملا عمومی می شود

Submitted on پ., 01/31/2019 - 20:36
نوع خبر

انتاریو در نظر دارد اجازه دهد که قیمت خریداران ارائه دهنده ی قیمت را به خریداران بالقوه در رقابت های معاملاتی برای خرید و فروش خانه افشا کنند.


According to current regulations, sellers can only disclose the number of buyers participating in the bidding war (CHRIS HELGREN/REUTERS )

با توجه به اخبار Canadian Press دولت اونتاریو در نظر دارد روز پنجشنبه یک مشاوره ی عمومی برای مطالعه ی "رویکرد املاک و واسطه ی تجاری ترتیب داد.
(قانون املاک و مستغلات و کارگزاران)

بنا به گزارش تورنتوپرشنز، در حال حاضر وقتی خانه ای برای فروش گذاشته می شود، مشاور املاک تنها می تواند تعداد متقاضیان خرید را افشاء کند اما نمی تواند قمیت ارائه شده توسط مشتریان را افشاء نماید.

National Post/ Bloomberg

در این مورد،‌ وقتی که بازار املاک داغ می شود،‌ خریداران با چشم بسته قیمتی را ارائه می کنند که بیش از توان خرید آنهاست و این کار را برای شکست رقیب خرید انجام می دهند.

مشاور دولت اشاره کرد که با افشاء شدن قیمت های پیشنهادی خریداران بالقوه اطلاعات بیشتری برای تصمیم گیری دریافت خواهند کرد.

همزمان فروشنده متوجه می شود که کسی که قیمت ارائه کرده است تحت تأثیر هیجانات در جنگ رقابت بین خریداران نبوده است. با توجه به این گزارش،‌انجمن مستغلات اونتاریو بازنگری بر قواعد مربوطه را پیش رو گذاشته است تا اینکه یک بازنگری وسیعتر بر روی قوانین مشاوره ی املاک و واسطه های تجاری صورت گیرد. این انجمن همچنان از اینکه قیمت های پیشنهادی عمومی شود ، استقبال می کند.
تورنتوپرشنز

بیشترین بازدید اخبار امروز