افزایش 6 دلاری قیمت هر پاکت سیگار از سوی دولت کانادا

Submitted on ی., 04/07/2019 - 22:36

دولت کانادا هر ساله در تاریخ 1 آوریل نرخ مالیات توتون و تنباکو را بر حسب شاخص قیمت مصرف کننده (Consumer Price Index) تنظیم می کند. چنانچه شما نیز از مصرف کنندگان سیگار و تنباکو و یا دیگر محصولات توتون و تنباکو هستید لازم است از خبر افزایش قیمت سالانه سیگار مطلع شوید.

این تغییرات قیمت برای امسال کمی متفاوت تر است. امسال نرخ مالیات بر مصرف هر پاکت سیگار افزایش 6 دلاری خواهد داشت.

البته افزایش قیمت ها و اعمال تغییرات در نمودار ارائه شده توسط دولت کانادا نشان داده شده است. جهت سهولت دسترسی به این تغییرات، قیمت های جدید هر محصول در ادامه عنوان شده است.

نرخ مصوب مالیات بر مصرف محصولات توتون و تنباکو در آوریل 2019

طبق اطلاعات مندرج در جدول فوق هر پاکت سیگار شامل 25 نخ سیگار است که به طور کلی افزایش قیمت 8 دلاری خواهد داشت.

این افزایش مصوبه مالیاتی از سوی دولت کانادا از تاریخ 1 آوریل 2019 بدین شرح است:

افزایش 0.09536 دلاری قیمت هر نخ سیگار

نرخ فروش سیگارهای تولید شده در کانادا یا ارزش پرداخت مالیات سیگار 88 درصد محاسبه شد. همچنین تغییرات قیمت برای سیگارهای وارداتی در جدول زیر ارائه شده است:

نرخ مصوب مالیات محصولات وارداتی معاف از حقوق گمرکی در تاریخ 1 آوریل 2019

البته این افزایش 6 دلاری حداقل افزایش قیمت خواهد بود. بنابراین خود را برای نوسان قیمت ها آماده کنید.

منبع
iraniancanada

بیشترین بازدید اخبار امروز