وصف ایرانیان توسط مسعودی جغرافی دان عرب

Submitted on ش., 06/24/2023 - 15:09

ایرانیان (فرس) ملتی اند که مرز کشورشان کوهستان است از مادها و دیگرها و آذربادگان تا ارمنستان و اران و بیلگان و تا دربند که باب الابواب باشد و ری و طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابر شهر که نیشابور باشد و هرات و خوزستان و آنچه از سرزمین های ایرانی نشین که تا هم اکنون به اینها پیوسته است. همۀ این سرزمین ها یک کشورند و پادشاه آنها یک پادشاه بوده و زبان آنها یکیست جز آنکه در واژه ها اندکی با یکدیگر تفاوت دارند.

منبع
tarikhema
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز