شنبه اول شهریور ۱۳۹۹ قیمت دلار و طلا

Submitted on ش., 08/22/2020 - 10:14

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۳۹۹/۰۶/۰۱| سقوط دلار به کانال ۲۲ هزار تومان
قیمت دلار امروز با افت ۴۴۰ تومانی در بازار همراه بود و به ۲۲,۷۰۰ (بیست و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار
قیمت دلار امروز با کاهش ۱.۹۴ درصدی، از ۲۳,۱۴۰ (بیست و سه هزار و یکصد و چهل ) تومان به ۲۲,۷۰۰ (بیست و دو هزار و هفتصد ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۲,۷۰۰ -۴۴۰ -۱.۹۴ امروز
۲۳,۱۴۰ ۴۲۰ ۱.۸۱ ۲ روز پیش
۲۲,۷۲۰ -۱۲۰ -۰.۵۳ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو
یورو، امروز به ۲۶,۶۰۰ (بیست و شش هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۲۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۶۰۰ -۶۰۰ -۲.۲۶ امروز
۲۷,۲۰۰ ۴۰۰ ۱.۴۷ ۲ روز پیش
۲۶,۸۰۰ -۲۰۰ -۰.۷۵ ۳ روز پیش

قیمت پوند امروز
پوند امروز با کاهش ۱.۴۸ درصدی، از ۳۰,۳۶۴ (سی هزار و سیصد و شصت و چهار ) تومان به ۲۹,۹۲۲ (بیست و نه هزار و نهصد و بیست و دو) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۹۲۲ -۴۴۲ -۱.۴۸ امروز
۳۰,۳۶۴ ۲۹۰ ۰.۹۵ ۲ روز پیش
۳۰,۰۷۴ -۲۱۴ -۰.۷۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۰ تومان کاهش، ۶,۲۴۰ (شش هزار و دویست و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت لیر ترکیه امروز
لیر ترکیه، امروز به ۳,۱۲۸ (سه هزار و یکصد و بیست و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۲۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا
دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۹۹ درصدی، از ۱۷,۵۴۵ (هفده هزار و پانصد و چهل و پنج ) تومان به ۱۷,۳۷۳ (هفده هزار و سیصد و هفتاد و سه ) تومان رسید.

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۰۶/۰۱| نیم سکه ارزان شد
قیمت سکه امروز پایین آمد و با ریزش ۲۵۰ هزار تومانی به ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه امروز شاهد کاهش 2.37 درصدی بوده است. سکه که 2 روز پیش تا 10,800,000 (ده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه 01 شهریور 1399 مصادف با 22 آگوست 2020 - به 10,550,000 (ده میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۵۵۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۲.۳۷ امروز
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۵,۲۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۹۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۲۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۹۶ امروز
۵,۳۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۹۵ ۲ روز پیش
۵,۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۶۷ درصدی، از ۲,۹۷۰,۰۰۰ (دو میلیون و نهصد و هفتاد هزار) تومان به ۲,۹۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با کاهش ۱.۱۹ درصدی، از ۱,۶۹۰,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و نود هزار) تومان به ۱,۶۷۰,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار) تومان رسید.

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۶/۰۱| تداوم کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار
بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلاست که براساس آن هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۰۳۲,۳۶۱ (یک میلیون و سی و دو هزار و سیصد و شصت و یک) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت طلا امروز در بازار ایران خلاف بازار جهانی سیر نزولی را تجربه کرد.

قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۹۴۰ (یک هزار و نهصد و چهل ) دلار رسیده بود، امروز - شنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۹ مصادف با ۲۲ آگوست ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۱۲ درصدی به ۱,۹۴۲ (یک هزار و نهصد و چهل و دو ) دلار رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۴۲ ۳ ۰.۱۲ امروز
۱,۹۴۰ ۸ ۰.۳۹ روز قبل
۱,۹۳۲ -۶۲ -۳.۲۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱,۰۳۲,۳۶۱ (یک میلیون و سی و دو هزار و سیصد و شصت و یک) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۸۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۳۲,۳۶۱ -۱۹,۱۶۰ -۱.۸۶ امروز
۱,۰۵۱,۵۲۱ ۱,۶۱۶ ۰.۱۵ ۲ روز پیش
۱,۰۴۹,۹۰۵ -۱۸,۹۳۰ -۱.۸۱ ۳ روز پیش

منبع
donyaye eghtesad
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز