نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

Submitted on ش., 01/02/2021 - 20:57

قیمت دلار امروز کاهش یافت و با افت ۱۰۰ تومانی به ۲۵,۶۵۰ (بیست و پنج هزار و ششصد و پنجاه) تومان رسید. طلا و سکه هم افت قیمت را تجربه کردند.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۴۸,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۴۸,۳۰۰ -۴,۴۰۰ -۰.۳۹ ۱۶:۲۵
۱,۱۵۲,۷۰۰ ۷,۸۰۰ ۰.۶۷ ۲ روز پیش
۱,۱۴۴,۹۰۰ ۱,۷۰۰ ۰.۱۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۴۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۹۷۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و هفتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۶۵۰ (بیست و پنج هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۶۵۰ -۱۰۰ -۰.۳۹ ۱۱:۰۷
۲۵,۷۵۰ -۱۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش
۲۵,۷۶۰ ۳۰ ۰.۱۱ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل
دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۲۵,۴۱۴ (بیست و پنج هزار و چهارصد و چهارده ) تومان به ۲۵,۳۳۹ (بیست و پنج هزار و سیصد و سی و نه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۳۳۹ -۷۵ -۰.۳ ۱۶:۲۲
۲۵,۴۱۴ ۷۲ ۰.۲۸ ۲ روز پیش
۲۵,۳۴۲ ۶ ۰.۰۲ ۳ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز
یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۳۹ درصدی، از ۳۱,۵۶۱ (سی و یک هزار و پانصد و شصت و یک ) تومان به ۳۱,۴۳۹ (سی و یک هزار و چهارصد و سی و نه ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۴۳۹ -۱۲۲ -۰.۳۹ ۱۴:۰۰
۳۱,۵۶۱ ۰ ۰ روز قبل
۳۱,۵۶۱ -۱۳ -۰.۰۵ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز
پوند امروز با کاهش ۰.۳۹ درصدی، از ۳۴,۷۸۰ (سی و چهار هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان به ۳۴,۶۴۵ (سی و چهار هزار و ششصد و چهل و پنج) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۶۴۵ -۱۳۵ -۰.۳۹ ۱۴:۰۰
۳۴,۷۸۰ ۰ ۰ روز قبل
۳۴,۷۸۰ -۱۴ -۰.۰۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰ تومان کاهش، ۷,۱۲۰ (هفت هزار و یکصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۱۲۰ -۲۰ -۰.۲۹ ۱۶:۲۴
۷,۱۴۰ ۳۸ ۰.۵۳ ۲ روز پیش
۷,۱۰۲ -۴۸ -۰.۶۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه
همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۵۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۴۴۰ (سه هزار و چهارصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۳۸ درصدی، از ۲۰,۰۹۷ (بیست هزار و نود و هفت ) تومان به ۲۰,۰۱۹ (بیست هزار و نوزده ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا
در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۶۰ تومان کاهش، ۱۹,۹۹۰ (نوزده هزار و نهصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی به 11,700,000 (یازده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۴۳ ۱۱:۰۸
۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۵ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۲۰۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۶۵ ۱۶:۲۳
۶,۲۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۰.۶۴ ۲ روز پیش
۶,۲۰۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۳۳ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه
در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش بدون تغییر است و ۴,۱۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز
همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

منبع
donyaye eghtesad
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز