بیانیه ی تورنتوپرشنز در حمایت از خیزش مردمی

Submitted on جمعه, 09/23/2022 - 18:44

درود بر فرزندان ایران،
تورنتوپرشنز، قتل مسلم فرزند ایران مهسا امینی را محکوم می کند و در سوگ هموطنانی که در راه آزادی جان داده اند، نشسته است.
قتل و آزار مردم کوچه و بازار را تمام کنید. این ها مردم عادی هستند و لقب اغتشاشگر، آشوبگر، هنجار شکن به آنها ندهید. آشوبگر کسانی هستند که منابع مالی و طبیعی کشور را نابود کرده اند و با اسلامی که ساخته اند عرصه ی زندگی را بر مردم تنگ کرده اند و ثروت مملکت را به نفع خود تصرف کرده اند و تحفه ای که برای ملت به ارمغان آورده اند فقر، فحشا و بی اخلاقی بوده است. تمامی اقشار ایرانی با هر گرایش دینی و مذهبی و با هر پوششی حق زندگی آزادانه در ایران را دارد.
از سرکوب مردم کوچه و بازار دست بردارید.
تورنتوپرشنز در کنار مردم ایستاده است و تا احقاق کامل حق، از عامه ی مردم حمایت می کند.
گروه تورنتوپرشنز
تورنتوپرشنزداتکام
https://www.torontopersians.com/

منبع
torontoPersians
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز