قریب به 5 درصد خانه های منطقه تورنتو و ونکوور متعلق به جمعیت غیر ساکن در کاناداست

Submitted on ی., 12/24/2017 - 13:26

قریب به 5 درصد خانه های منطقه تورنتو و ونکوور متعلق به جمعیت غیر ساکن در کاناداست

در سال جاری موضوعی که سیاستگذاران با ان دست به گریبان بودند موضوع تاثیرگذاری جمعیت غیرساکن در کانادا بر بازار مسکن بوده است، به طوریکه برخی میگویند هجوم علاقه از سوی این افراد قیمت ها را افزایش میدهد و برخی دیگر معتقدند این مشکل گسترده ای نیست و فقط به بخش کوچکی از بازار متمرکز است.

در پی گزارش منتشر شده، آمار کانادا ممکن است شهروندان کانادایی را نیز "غیرساکن" طلقی کند چرا که از نظر این مرکز یک غیر ساکن به شهروند کانادایی اطلاق میشود که دیگر در کشور زندگی نمیکند (اما هنوز صاحب ملک است) یا یک غیر شهروندی که در کانادا دارای ملک و املاکی است بدون اینکه آنجا محل اقامت اصلیش باشد.

طبق اطلاعات بدست آمده از سوی این مرکز نشان میدهد که جمعیت غیر ساکن در کانادا صاحب کمتر از 5 درصد از خانه های منطقه تورنتو و ونکوور بزرگ هستند. همچنین اعداد و ارقام نشان میدهند میزان تاثیری که غیر ساکنین در بازار دارند بسیار اندک است. به طوریکه فقط 4/3 درصد از دارائی های مسکونی را درمنطقه تورنتو و 8/4 درصد را در ونکوور صاحب هستند.

با این وجود، دو بازاری که در این گزارش از سوی اداره آمار کانادا مورد بررسی قرار گرفتند قوانین سختگیرانه ای برای خریداران خارجی وضع کرده اند که طبق آن تورنتو و سپس ونکوور نسخه مالیاتیشان را برای خریداران خارجی انجام میدهند. که این سختگیری به خریداران خارجی در تورنتو و وونکور تاکنون یک تاثیر غیرقابل انتظار داشته است آنهم ظاهرا انتقال برخی تقاضاها به مونترال میباشد.

منبع
iraniancanada
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز