خبر خوش برای صاحبخانه های جی تی ای! بانک کانادا می خواهد نرخ بهره را بیش از یکبار کاهش دهد.

Submitted on ی., 07/07/2019 - 13:19

گردهمایی نرخ بهره ی بانک کانادا چهارشنبه(دهم جولای) برگزار خواهد شد. بعد از آخرین گردهمایی که آخر ماه می امسال برگزار شد، بانک مرکزی برای چهارمین بار اعلام کرد که نرخ بهره بدون تغییر باقی می ماند و هنوز ۱/۷۵٪ می باشد. در آینده ی نزدیک عجله ای به تغییر نرخ بهره نیست.

بنا بر آخرین گزارش مالی یاهو، Stephen Brown، کارشناس اقتصادی Capital Economics، مرکز مشاوره که در لندن قرار دارد، اعتقاد دارد که بانک کانادا با توجه با وضع اقتصادی کانادا اکتبر امسال نرخ بهره را کاهش خواهد داد . ممکن است نرخ بهره را سه بار متوالی کاهش دهد.

Brown در تحقیقی نوشت که سرمایه گذاران اشتباه نمی کنند. بانک کانادا نرخ اصلی بهره را امسال ۲۵ رتبه کاهش خواهد داد. با این حال، از لحاظ جنبه های جامع، به نظر می رسد که کافی نیست که نرخ بهره را یک بار کاهش دهیم و احتمالا سه برابر آن است.

بنا بر آمار اداره ی فدرال، نرخ رشد اقتصادی کانادا در اولین ربع امسال ۰/۴ریال بود که از سال ۲۰۱۵ کمترین رشد بوده است. در ربع چهارم سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کانادا فقط ۰/۳٪ بود.

بنا به گزارش تورنتوپرشنز، در آپریل امسال، رشد GDP کانادا ۰/۳٪ بود . در ماه مارچ ۰/۵٪ بود اما بهتر از حد انتظار بود زیرا نظر سنجی رویترز از تحلیلگران نشان داد که اکثر مردم فکر می کردند نرخ رشد ۰/۱٪ می باشد.

براون اعتقاد دارد که از آنجاییکه قیمت نفت بالا می رود صنعت گاز و نفت کانادا در نیمه ی دوم امسال ارتقاء خواهد یافت اما بنا بر تقاضای ضعیف جهانی صادرات بخش غیر نفتی کاری دشوار است

Brown پیش بینی کرده است که اقتصاد کانادا به میزان ۱/۳٪ در سال ۲۰۱۹ رشد خواهد داشت و در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصاد ۱٪ خواهد بود. اگر بانک کانادا پی در پی نرخ بهره را سه دفعه پایین بیاورد، نرخ رشد GDP در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱/۷٪ افزایش خواهد یافت.

Brown همچنین اشاره کرد که اگرچه چند سال آینده سال های پر چالشی خواهد بود، ولی اساس و پایه های طولانی مدت اقتصاد کانادا قوی می باشد. به خصوص با معرفی تکنولوژی جدید که منجر به رشد تولید در بیست سال آینده خواهد شد، در نیمه ی سال ۲۰۲۰، نرخ رشد GDP از ۱/۸٪ کنونی به ۲٪ یا بیشتر خواهد رسید.

گلوب اند میل گزارش داد که اکثر کارشناسان اقتصادی در کانادا بر این باورند که بانک کانادا سیاست های پولی متفاوتی از فدرال آمریکا اتخاذ خواهد کرد. کارشناسان اعتقاد دارند که بانک کانادا در گردهمایی روز چهارشنبه دهم جولای هنوز بر نرخ ۱/۷۵٪ باقی خواهد ماند. و نرخ بهره تغییر نخواهد کرد.

نظر سنجی رویترز بر روی ۴۰ کارشناس کانادایی نشان داد که ۴۰٪ مردم اعتقاد دارند که بانک مرکزی نرخ بهره را حد اقل یکبار امسال کاهش خواهد داد. دو تن از این کارشناسان حتی اعتقاد دارند که بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را در ربع سوم امسال کاهش دهد.
تورنتوپرشنز

نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز