موجودی حساب «آقازاده‌ها» بیشتر از ذخایر ارزی کشور است

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می‌کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانک‌های خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می‌کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانک‌های خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: این ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می‌کنند؟ گفته می‌شود ۳۰۰ نفر از آن‌ها درس می‌خوانند. بقیه آن‌ها چه می‌کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند. قانون، تکلیف را روشن کرده است. نظارت بر موسسات پولی و بانکی با بانک مرکزی است و مسئول نظارت بر دولت نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، باید گزارش شفاف در این خصوص ارائه شود.

خب این آقازاده ها کیا هستند آقا رضا؟! خودشون هستند دیگه!! جالب اینه که دزد میگه شاه دزد و بگیرید. دولت باید به این موضوع رسیدگی کنه ینی چی اونوقت؟ دولت خودش بچه هاشو فرستاده خارج واسه خوشگذرونی به چی باید رسیدگی کنه؟
خیلی جالبه که خود اینا همه متهم به نابود کردن اموال بیت المال هستند بعدش میگن رسیدگی کنید.به چی باید رسیدگی کنیم؟! ینی ملت باید رسیدگی کنند؟
کی باید رسیدگی کنه؟ ما که نفهمیدیم.آقا رضا شما اگر فهمیدید به ما هم بگید لطفا!!!

Most viewed topics today