تحصیل در کانادا- آزمون آیلتس

Submitted by nemat on چ., 05/18/2016 - 01:12
انجمن‌ها

آزمون آیلتس

سایت www.testbig.com برای چک کردن مقاله ها و تخمین نمره شما در امتحان ایلتس و تافل و همچنین جی مت بسیار مفید می باشد.

روش های موفقیت در امتحان IELTS
استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالات Listening در IELTS
استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالات Reading در IELTS
استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالات Writing در IELTS
ielts-logo

IELTS يا International English Language Testing System يك امتحان زبان انگليسي است و از اعتباري بين المللي برخوردار است. اين امتحان معياري است جهت سنجش دانش زبان انگليسي اشخاصي كه ميخواهند در كشورهاي انگليسي زبان درس بخوانند، كار كنند و يا به آن كشورها مهاجرت نمايند.

امتحان IELTS با همكاري مشترك دانشگاه كمبريج، كنسول فرهنگی انگلستان و سازمان IDP استراليا برگزار ميشود. اين امتحان از بالاترين و معتبرترين استانداردهاي بين المللي جهت سنجش سطح زبان انگليسي داوطلبان پيروي مي كند و چهار توانائي Writing ،Reading ،Listening و Speaking را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

بسياري از دانشگاهها در كشورهاي مختلفي همچون كانادا، انگلستان، استراليا، نيوزلند و آمريكا امتحان IELTS را به رسميت مي شناسند. همچنين جهت مهاجرت به كشورهاي كانادا، استراليا و نيوزلند، داشتن مدرك IELTS الزامي است. اين امتحان در بيش از 270 مركز امتحاني واقع در 110 كشور مختلف دنيا برگزار می شود.

شركت كنندگان در امتحان IELTS به طيف وسيعي از سوالات بسيار ساده تا بسيار مشكل پاسخ ميدهند. نمره هر بخش از امتحان بين صفر تا 9 است. نمره كلي امتحان با معدل گيري از نمره چهار بخش امتحان محاسبه مي گردد. در كارنامه IELTS ، علاوه بر نمره كلي، نمره هر بخش بطور جداگانه ذكر مي شود.

هر دانشگاه براي پذيرش متقاضيان حداقل نمره اي را مشخص ميكند و اكثر آنها حداقل نمره كلي 6.5 را مي خواهند بطوريكه نمره هر بخش هم از 6 كمتر نباشد (البته اين قاعده كلي است و هر دانشگاه شرايط خاص خود را دارد).

در روز امتحان ابتدا به سوالات Listening سپس به سوالات Reading و بعد به سوالات Writing پاسخ خواهيد داد. تاريخ و ساعت برگزاري قسمت Speaking در روز امتحان به شركت كنندگان اعلام ميشود و معمولا امتحان Speaking از عصر روز امتحان شروع شده و بمدت 5 روز ادامه مي يابد. داوطلباني كه از شهرهاي ديگر به تهران مي آيند، براي امتحان Speaking در اولويت هستند و بايد در هنگام ثبت نام، اسم خود را در ليستي جداگانه به ثبت برسانند. تمامي مراحل كتبي امتحان بايد با مداد نوشته شود و داوطلبان اجازه استفاده از خودنويس يا خودكار را در هيچ مرحله اي از امتحان كتبي ندارند.

نتايج امتحان IELTS دو هفته پس از پايان يافتن آزمون Speaking اعلام خواهد شد و كارنامه فقط به شخص امتحان دهنده داده مي شود و از طريق تلفن، فكس و يا email قابل دريافت نيست.

5 كارنامه براي دانشگاهها و موسسات مورد در خواست شما بصورت رايگان توسط دفاتر برگزار كننده امتحان ارسال مي گردد، بشرطيكه از تار يخ امتحان شما يكماه نگذشته باشد. اگر بيشتر از يكماه از تاريخ امتحانتان سپري شود و يا بيشتر از 5 كارنامه بخواهيد برايتان ارسال بشود، به ازاي هر كارنامه بايد مبلغي را بپردازيد. اكثر دانشگاهها كارنامه IELTS را كه بيشتر از دو سال از تاريخ آن گذشته باشد، قبول ندارند.

امتحان IELTS در دو نوع Academic و General Training برگزار ميشود. امتحان Academic مخصوص كساني است كه ميخواهند در يك دانشگاه انگليسي زبان ادامه تحصيل دهند در حاليكه امتحان General Training مخصوص كساني است كه مي خواهند به يك كشور انگليسي زبان مانند كانادا، استراليا و يا نيوزلند مهاجرت كنند.

همانطور كه گفته شد، در امتحان IELTS ، توانائيهاي Writing ،Reading ،Listening و Speaking در چهار قسمت جداگانه سنجيده ميشوند. در حاليكه قسمتهاي Listening و Speaking براي داوطلبان Academic و General Training به روش كاملا مشابهي مورد ارزيابي قرار ميگيرد، هر يك از اين دو گروه سوالات جداگانه اي در قسمتهاي Reading و Writing دريافت مي كنند. مسوليت نوع امتحاني كه مي خواهيد در آن شركت کنید بر عهده شماست و بايد در هنگام ثبت نام، نوع امتحان مورد نظرتان را در فرم ثبت نام قيد كنيد.

جداول ذيل قسمتهاي مختلف امتحان IELTS را تشريح می کنند:

بخش Listening ، زمان : حدودا 30 دقيقه تعداد سوال : دفترچه اي حاوي چهل سوال در 4 بخش
نوار امتحان Listening فقط يكبار پخش ميشود و قبل از پخش نوار فرصت داريد تا سوالها را مرور كنيد.
پس از پايان يافتن هر بخش، فرصت داريد تا جوابهاي خود را بازبيني نماييد.
پاسخها بايد در دفترچه سوالات نوشته شود.
با پايان گرفتن نوار ده دقيقه فرصت داريد تا جوابها را از دفترچه سوالات به پاسخنامه منتقل نماييد.
دو بخش اول شامل موضوعاتي اجتماعي است و مكالمه بين دو يا چند نفر است.
دو بخش دوم شامل موضوعاتي دانشگاهي است. يك مكالمه حداكثر چهار نفره و يك كنفرانس، تشكيل دهنده اين بخشها هستند.

بخش General Training Reading

زمان : 60 دقيقه براي 40 سوال ، دفترچه حاوي متون كه جمعا 2000 تا 2700 كلمه دارند به داوطلب داده ميشود.
بر خلاف بخش Listening ، زمان اضافه اي جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نميشود.
متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غير متخصص است.
بخش اول در مورد امور روزمره اجتماعي است.
بخش دوم در مورد جزوات آموزشي واحتياجات رفاهي است.
بخش سوم شامل يك متن بلند با موضوعي عمومي است.

بخش Academic Reading

زمان : 60 دقيقه براي 40 سوال ، دفترچه حاوي 3 متن كه جمعا 2000 تا 2700 كلمه دارند به داوطلب داده مي شود.
بر خلاف بخش Listening ، زمان اضافه اي جهت انتقال جوابها از دفترچه سوالات به پاسخنامه به شما داده نمي شود.
متون بكار رفته در دفترچه سوالات از مجلات، جزوات، كتابها و روزنامه ها انتخاب شده اند و مخاطب آنها خواننده غير متخصص است.
متون جنبه علمي دارند.
حداقل يكي از سه متن، نوشتاري استدلالي است.
در صورتي که متن حاوي لغات تخصصي و فني باشد، واژه ‌نامه‌اي کوتاه نيز همراه آن خواهد آمد.

بخش General Training Writing

زمان : 60 دقيقه
براي دو موضوع بايد انشاء بنويسيد.
در موضوع اول (Task 1 ) بايد نامه اي به شخصي فرضي بنويسد و در آن مساله يا مشكلي را شرح دهيد. نامه شما بايد حداقل 150 كلمه داشته باشد. اگر نامه اي كمتر از 150 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 20 دقيقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهيد.
درموضوع دوم (Task 2 ) بايد نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به يك مساله بيان كنيد و بايد حداقل 250 كلمه در مورد آن بنويسيد. اگر انشائي كمتر از 250 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 40 دقيقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهيد.

بخش Academic Writing

زمان : 60 دقيقه ،براي دو موضوع بايد انشاء بنويسيد.
در موضوع اول (Task 1 ) بايد در مورد جدول يا نموداري كه به شما داده شده است، توضيح دهيد. انشاء شما بايد حداقل 150 كلمه داشته باشد. اگر انشائي كمتر از 150 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 20 دقيقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهيد.
در موضوع دوم (Task 2 ) بايد نظر موافق يا مخالف خود را نسبت به يك مساله بيان كنيد و بايد حداقل 250 كلمه در مورد آن بنويسيد. اگر انشائي كمتر از 250 كلمه داشته باشد، از آن نمره كم خواهد شد. بهتر است 40 دقيقه از وقت را به موضوع دوم اختصاص دهيد.

بخش Speaking

زمان : 11 تا 14 دقيقه ،امتحان بصورت يك مصاحبه رو در رو است و شامل سه بخش است.
بخش اول 4 تا 5 دقيقه بطول مي انجامد و بايد به سوالات عمومي و شخصي در مورد محل زندگي، شغل، وضعيت خانوادگي و علايقتان جواب دهيد.
در بخش دوم بايد به مدت 2 دقيقه در مورد موضوعي كه به شما داده ميشود صحبت كنيد. قبل از آن يك دقيقه فرصت داريد تا در مورد موضوع فكر كنيد و يادداشت برداريد. پس از پايان 2 دقيقه، به يك يا دو سوال در مورد موضوع صحبتتان بايد پاسخ دهيد.
در بخش سوم به مدت 4 تا 5 دقيقه با مصاحبه كننده صحبت خواهيد كرد. محور گفتگوي شما موضوعي است كه در بخش دوم به آن پرداخته ايد.
كل مصاحبه بر روي نوار ضبط ميشود.

روش های موفقیت در امتحان IELTS
يكي از مهمترين عوامل كسب موفقيت و نمره خوب در امتحان IELTS ، نحوه مطالعه شما براي چنين امتحاني است. بارها ديده شده است كه داوطلبان شركت در آزمون، با اتخاذ روشهاي ناكارآمد، در كسب نمره مورد نظرشان ناكام مانده اند. با اتخاذ روشهاي مطالعه درست و هدفمند، علاوه بر اينكه در وقت خود صرفه جوئي قابل ملاحظه اي ميكنيد، در دستيابي به نمره مورد نظرتان نيز موفق خواهيد بود. براي نيل به اين مقصود، به چند نكته زير توجه کنید:

1. بر اساس يك برنامه ريزي منظم به مطالعه بپردازيد. بعنوان مثال خود را مقيد سازيد كه بمدت چهارماه براي امتحان IELTS مطالعه کنید و هر روز 6 ساعت را به اين امر اختصاص دهيد (اين مدت فقط جهت مثال ذكر شده است و بنا به اينكه پيشينه دانش زبان شما چگونه است، زمان آماده سازي جهت شركت در آزمون تغيير خواهد نمود).

2. تمامي چهار مهارت Writing ،Reading ،Listening و Speaking را همزمان با هم تمرين کنید. بعنوان مثال، يك ماه تمام فقط روي Listening تمرين نكنيد و به سه مهارت ديگر كاري نداشته باشيد. البته اگر روي قسمتي ضعيفتر هستيد، بايد وقت بيشتري براي آن صرف کنید.

3. مطالبي كه مطالعه مي کنید بايد به امتحان IELTS مربوط باشند. بهترين حالت اين است كه از كتابهائي كه در رابطه با IELTS نوشته شده اند، استفاده کنید. مثلا اگر مي خواهيد كه در بخش Reading امتحان تمرين كنيد، خواندن متون مشكل ادبي به زبان انگليسي فايده اي ندارد. برعكس، كتابهائي كه در رابطه با بخش Reading امتحان IELTS نوشته شده اند، علاوه بر اينكه به بالا بردن مهارت شما كمك می کنند، شما را با سبك امتحان نيز بيشتر آشنا ميكنند. اين يك نمونه از مطالعه هدفمند است. زبان انگليسي و كتابهائي كه در رابطه با آن نوشته شده اند نامحدود هستند، اما وقت شما محدود است. هدف شما گرفتن نمره مورد نظرتان در امتحان IELTS است. بنابراين، كتابهائي كه جهت مطالعه انتخاب ميکنید بايد بصورت هدفمند و مخصوص امتحان IELTS نوشته شده باشند.

4. قبل از امتحان، حتما بايد چندين تست استاندارد را جواب بدهيد تا هم از سطح آمادگي خودتان مطلع شويد و هم با نوع و سبك امتحان آشنا شويد. پاسخگوئي به سوالات بايد در مدت زمان مشخصي كه در امتحان اصلي IELTS با آن مواجه خواهيد شد، صورت پذيرد.

استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالاتListening در IELTS

قسمت Listening در امتحان Academic و General Training ، مشابه است.
در مدت 30 دقيقه بايد به 40 سوال در 4 بخش پاسخ دهيد.
آنچه كه در هر بخش ميشنويد، به شرح زير است:

Section 1: A conversation between two speakers in a social and semi-official context
Section 2: A talk by a single speaker based on a non-academic situation (monologue )
Section 3 : A conversation with up to 4 speakers based on academic topics or course-related situations
Section 4: A university-style lecture or talk

جزئيات سوالاتي كه در هر بخش مطرح می شود به شرح زير است:

Section 1: Questions 1-10
Completing a table
Labeling places on a map
Section 2: Questions 11-20
Write Numbers or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer
Section 3: Questions 21-30
Multiple choice - choose the correct letters A-C
Write NOT MORE THAN THREE WORDS for each answer
Section 4: Questions 31-40
Write NUMBERS or NO MORE THAN THREE WORDS for each answer

بطور خلاصه، نوع سوالاتي كه در اين بخش مطرح می شوند از اين قرار است:

multiple choice

short-answer questions (up to three words )

sentence completion (no more than three words )

notes/chart/table completion

labeling a diagram

classification

matching (e.g. pictures with what you hear )

جهت پاسخگوئي به سوالات اين بخش، استراتژيهاي زير مفيد خواهند بود.

استراتژي اول : ايده هاي اصلي

لغات مهم و ايده هاي اصلي يك مكالمه، در طول گفتگو بارها تكرار ميشوند و شما بايد به دقت به آنها گوش دهيد. اين لغات به احتمال قوي، بيانگر ايده اصلي آن گفتگو هستند. بعنوان مثال، در مكالمه اي كه در مورد تجارت است، لغتهاي commerce و trade بارها تكرار ميشوند.

استراتژي دوم : عوض شدن تن صدا

در امتحان IELTS ، شما بايد بتوانيد تغيير تن صداي گويندگان را بفهميد و معني آنرا تعبير كنيد. بنابراين، همواره مراقب تغيير تن صداي گويندگان باشيد. اين تغيير تن، ممكن است بيانگر تعجب، هيجان و يا حالتهاي احساسي ديگري باشد. اگر گوينده در حاليكه بطور عادي صحبت ميكند، ناگهان تن صدايش را افزايش دهد، اين تغيير تن راهنمائي بسيار خوبي است براي اينكه بفهميد كه اتفاق مهمي افتاده است. با توجه به تغيير تن صداي گوينده، شما بايد مفهوم آنچه را كه گفته شده است درك كنيد. به مثال زير توجه کنید:

Man: Let’s go to Wal-mart .

Woman : There’s a Wal-mart in this small town ?

اگر تن صداي گوينده زن نسبت به مرد افزايش يابد، بيانگر تعجب وي است و بدين معناست كه توقع نداشته است كه مكان Wal-mart در آن شهر كوچك هم وجود داشته باشد. ( بازار = mart )

استراتژي سوم : توجه به جزئيات

به اطلاعات و جزئياتي كه در يك مكالمه داده ميشود به دقت گوش دهيد. معمولا در بخش Listening ، صفتها مورد سوال واقع ميشوند. سعي كنيد صفتهائي را كه در طول مكالمه در مورد آن صحبت ميشود، به خاطر بسپاريد. صفتهائي همچون تعداد، رنگ، اندازه و ... معمولا مورد سوال واقع ميشوند. به مثال زير توجه كنيد:

Man: Let’s go to the store and get some apples to make the pie .

Woman: How many do we need ?

Man: We’ll need five apples to make the pie .

سوالي كه ممكن است در رابطه با اين گفتگو مطرح شود اينستكه چه تعداد سيب مورد نياز است.

استراتژي چهارم : تعبير و تفسير

همچنان كه به مكالمه گوش ميدهيد، خود را به جاي گوينده قرار دهيد و سپس سعي كنيد تا جمله اي را كه گوينده ميگويد تعبير و تفسير کنید. يك نوع از سوالاتي كه در بخش Listening امتحان IELTS مطرح ميشوند مربوط به همين نكته است. به مثال زير توجه کنید:

Woman: I think I’m sick with the flu .

Man: Why don’t you go see the campus doctor ?

Sample Question: Why did the man mention the campus doctor ?

Answer: The campus doctor would be able to determine if the woman had the flu .

استراتژي پنجم : پيدا كردن معني پنهان

به دنبال معني پنهان يك عبارت بگرديد. اگر گوينده در پاسخ به سوالي، عبارتي را بيان نمود كه در نگاه اول بنظر نميرسيد كه ربطي به سوال داشته باشد، بدانيد كه پاسخ اصلي در معناي عبارت نهفته است و نه در شكل ظاهري عبارت بيان شده. به مثال زير توجه کنید:

Man: Are you going to be ready for your presentation ?

Woman: I’ve only got half of it finished and it’s taken me five hours just to do this much. There’s only an hour left before the presentation is due .

در نگاه اول بنظر نميرسد كه زن جواب مرد را داده باشد. او جوابي داده است كه ربط كمي به سوال دارد. اما اگر عميقتر به جواب وي نگاه كنيد، متوجه ميشويد كه جواب اصلي در معني عبارت بيان شده نهفته است. از آنجا كه زن براي آماده سازي نيمه اول سخنراني خود پنج ساعت وقت صرف كرده است، پس بطور منطقي بايد پنج ساعت ديگر وقت صرف كند تا نيمه دوم را هم آماده نمايد. از طرفي، يكساعت به زمان برگزاري سخنراني وي بيشتر نمانده است، پس او نميتواند سخنراني خود را برگزار نمايد. بنابراين هر چند كه جواب داده شده از طرف وي در نگاه اول ربطي به سوال مرد ندارد، اما با كمي استدلال متوجه ميشويد كه جواب در معناي عبارت بيان شده از طرف وي نهفته است.

استراتژي ششم : كمك به حافظه

در طول امتحان، شما ميتوانيد در دفترچه سوالات يادداشت بنويسيد و اين امر كمك بزرگي است. اگر مطالبي ميشنويد كه به خاطر سپردنشان مشكل است، سريعا آنها را يادداشت كنيد تا در قسمت پاسخ به پرسشهاي Listening ، استفاده کنید. به مثال زير توجه كنيد:

Speaker 1: I’m Bob Thomas and I’m majoring in business development .

Speaker 2: I’m Matt Smith and I’m majoring in chemical engineering .

Speaker 3: I’m John Douglass and I’m majoring in speech therapy .

يادداشت شما ميتواند به صورت زير باشد:

Bob – Bus .

Matt – Chem. E

John – Sp. Th .

وقت خيلي زيادي صرف يادداشت برداري از مكالمه نكنيد، چراكه ممكن است مطالبي را كه در نوار گفته ميشود متوجه نشويد و از دست بدهيد. توجه داشته باشيد كه نوار فقط يكبار پخش ميشود. يادداشتها فقط جهت كمك به حافظه شما هستند و نميتوانند جايگزين آن بشوند.

استراتژي هفتم : مرور سوالها قبل از پخش نوار

قبل از اينكه مكالمه مربوط به هر قسمت پخش شود، سوالات مربوط به آن بخش را به سرعت مرور کنید. اين كار باعث ميشود تا حدودي از موضوع مكالمه با خبر شويد. همچنين برخي از لغات كه در مكالمه مورد استفاده قرار گرفته اند، ممكن است در متن سوالات وجود داشته باشند و در نتيجه هنگام شنيدن مكالمه، لغات برايتان تازگي نخواهند داشت.

استراتژيهاي فوق هنگامي بيشترين كارائي را خواهند داشت كه شما به تعداد كافي لغت انگليسي بلد باشيد. كتاب الكترونيكي Essential Words for TOEFL & IELTS حاوي لغات ضروري است كه شما در امتحان IELTS به آنها نياز داريد.

استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالاتReading در IELTS

بخش Academic Reading امتحان IELTS شامل 3 متن است كه جزئيات آنها بشرح زير است:

You must read three reading passages. The passages will come from sources like magazines, journals, textbooks and newspapers .

Topics are not discipline specific but all are in a style appropriate and accessible to candidates entering postgraduate and undergraduate courses .

بخش General Training Reading امتحان IELTS شامل سه قسمت به شرح زير است:

Section 1 :

has short texts which come from advertisements , timetables, instruction manuals and the like .

Section 2 :

has longer texts which give information and advice about education and training .

Section 3 :

has one longer text with more complex language and structure. The text will be about a general topic and will come from sources like general interest magazines .

در هر دو نوع امتحان، تعداد كل لغات بكار رفته در متون برابر 2000 تا 2700، تعداد كل سوالها 40 عدد، و زمان كل اختصاص يافته به اين بخش 60 دقيقه است.

نوع سوالاتي كه در اين بخش مطرح می شوند از اين قرار است:

multiple choice

short-answer questions

sentence completion

notes/chart/table completion

labeling a diagram

classification

matching lists/phrases

choosing suitable paragraph headings from a list

identification of writer's views/attitudes

yes, no, not given

true, false, not given

يكي از عمده ترين مشكلاتي كه شركت كنندگان در امتحان IELTS در قسمت Reading با آن مواجه ميشوند، كمبود وقت است. با بكارگيري استراتژيهاي گفته شده در اين صفحه، پاسخگوئي به سوالات Reading در مدت 60 دقيقه امكان پذير خواهد بود.

استراتژي اول : مرور سريع و سطحي كل متن (Scan & Skim )

اولين كاري كه شما بايد انجام دهيد اينستكه بفهميد كه يك متن در رابطه با چه موضوعي است. براي اينكار نيازي نيست كه كل متن را بدقت بخوانيد چرا كه با كمبود وقت مواجه خواهيد شد. جهت درك موضوع كلي يك متن، بهترين و سريعترين روش آنستكه جمله اول هر پاراگراف را بخوانيد. جمله اول هر پاراگراف معمولا خلاصه اي از كل آن پاراگراف است. با مطالعه جملات اول هر پاراگراف، موضوع كلي متن دستتان ميايد و از طرفي ميدانيد كه هر پاراگراف در رابطه با چه مطلبي است. به مثال زير توجه کنید:

مثال : پاراگراف اول يك متن در مورد Poet (شاعر) و پاراگراف دوم در مورد Poetry (شعر) است. اگر سوالي در مورد Poetry مطرح شود، بديهي است كه در پاراگراف دوم بايد بدنبال جواب آن بگرديد.

به اين روش اصطلاحا Scan & Skim نيز ميگويند. اين استراتژي، كاربرد بسيار زيادي دارد و در قسمتهاي بعد، از آن استفاده خواهد شد.

استراتژي دوم : يافتن لغات كليدي (Key Words )

هنگاميكه مي خواهيد به يك سوال Reading پاسخ دهيد، بصورت تصادفي به جستجوي جواب آن در كل متن نگرديد. هر سوال در بخش Reading ، سرنخهائي دارد كه به كمك آنها ميتوان فهميد كه در كجاي متن به دنبال پاسخ بايد گشت. يكي از اين سر نخها، لغات كليدي هستند كه در پرسش استفاده شده اند. اين لغات كليدي در متن هم موجود هستند. با مرور سريع متن، سعي كنيد كه اين لغات كليدي را پيدا كنيد. پاسخ سوال، در محدوده همين لغات كليدي است. به مثال زير توجه کنید :

What caused Martin to suddenly return to Paris ?

لغت كليدي در اين پرسش، كلمه Paris است. شما بايد با مرور سريع متن، اين كلمه را پيدا كنيد. پاسخ به اين پرسش در همان محدوده اي است كه كلمه Paris آمده است.

گاهي اوقات لغات كليدي يك سوال عينا در متن وجود ندارند. در اينگونه موارد بدنبال لغات مشابهي بگرديد كه همان مفهوم را ميرسانند. به مثال زير توجه کنید:

Which of the following was the psychological impact of the author’s childhood upon the remainder of his life ?

لغات كليدي اين سوال childhood و psychology هستند. در حاليكه بدنبال اين لغات در متن ميگرديد، حواستان به لغات يا عباراتي مانند mentally يا emotional effect كه معني مشابه psychology دارند نيز باشد.

اعداد يا سالها معمولا لغات كليدي خوبي هستند چرا كه پيدا كردن آنها در متن كار ساده اي است. به مثال زير توجه کنید :

Which of the following best describes the influence of Monet’s work in the 20th century ?

عدد 20th لغت كليدي مناسبي است و در هنگام مرور سريع متن بدنبال آن بگرديد.

در برخي از موارد، پيدا كردن لغات كليدي در يك پرسش دشوار است. به مثال زير توجه کنید:

Which of the following would the author of this passage likely agree with ?

همانطور كه ملاحظه می شود، اين سوال حاوي هيچگونه لغت كليدي نيست تا بدنبال آن در متن بگرديد. در اينحالت لغات كليدي را در گزينه ها بيابيد و سپس سعي در پيدا كردن آنها در متن کنید. معمولا لغات كليدي گزينه ها همگي در يك پاراگراف هستند كه اين كمك خوبي براي كاهش زمان جستجو است.

پس از اينكه به كمك لغات كليدي و مرور سريع متن، مكان تقريبي پاسخ را يافتيد، بر روي گزينه هاي سوال تمركز کنید. گاهي اوقات قسمتي از متن، كلمه به كلمه در گزينه تكرار ميشود. در چنين مواردي بسيار هوشيار باشيد چرا كه اغلب اين گزينه ها يك دام هستند! معمولا گزينه صحيح قسمتي از متن را كه پاسخ سوال است با كلمات ديگري بيان می کند.

استراتژي سوم : حذف گزينه ها

برخي از گزينه ها را بسرعت ميتوان حذف نمود. مثلا فرض کنید كه گزينه اي شامل عبارت زير باشد:
استراتژي سوم : حذف گزينه ها

برخي از گزينه ها را بسرعت ميتوان حذف نمود. مثلا فرض کنید كه گزينه اي شامل عبارت زير باشد:

"Andy Warhol lived there ."

اگر Andy Warhol اصلا در كل متن وجود نداشته باشد، گزينه فوق قطعا جواب درست نيست.

اگر سوالي بصورت زير مطرح شود:

"the passage indicates all of the following EXCEPT "

در اينصورت براي هرگزينه بايد پاراگرافها را مرور کنید. اگر گزينه اي اشاره به پاراگرافي خاص ميكرد، آن گزينه جواب نيست و رد ميشود. اين عمل را تكرار ميكنيد تا فقط يك گزينه باقي بماند.

اگر سوالاتي بصورت زير مطرح شوند:

"which answer choice does NOT describe ...?"

or

"all of the following answer choices are identifiable characteristics, EXCEPT which ?"

ابتدا بدنبال گزينه هائي بگرديد كه يك مفهوم را بيان ميكنند. از آنجا كه فقط يك گزينه صحيح است، گزينه هاي مشابه قطعا رد ميشوند. توجه داشته باشيد كه در اينگونه پرسشها، شما با متن كارزيادي نداريد و همين امر باعث صرفه جوئي در وقت شما خواهد شد.

استراتژي چهارم : يافتن گزينه هاي متضاد

معمولا يكي از دو گزينه اي كه از لحاظ معني و مفهوم متضاد هم هستند، درست است. فرض کنید كه دو تا از گزينه هاي يك پرسش به صورت زير هستند:

A.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts .

B.) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to an increase in housing starts .

همچنان كه ملاحظه ميکنید، اين دو گزينه بسيار شبيه هم هستند و فقط وجود يك كلمه باعث شده است تا معني آنها با يكديگر متضاد باشد. در صورتيكه چنين مواردي را مشاهده نموديد احتمال اينكه يكي از اين دو گزينه جواب باشد زياد است و براي يافتن جواب صحيح بايد متن را به كمك روش Scan & Skim مرور کنید.

بر خلاف مثال فوق، گاهي اوقات گزينه ها شباهت ظاهري با يكديگر ندارند اما با كمي دقت متوجه خواهيد شد كه متضاد هم هستند. مثال زير دو گزينه فوق را بصورتي ديگر بيان می کند:

A .) if other factors are held constant, then increasing the interest rate will lead to a decrease in housing starts .

B.) when there is an increase in housing starts, and other things remaining equal, it is often the result of an increase in interest rates .

همچنان كه واضح است، اين دو گزينه باز هم متضاد يكديگر هستند.

سخن آخر:

1. براي هر بخش بيشتر از 20 دقيقه وقت صرف نكنيد. بخاطر داشته باشيد كه در 60 دقيقه بايد به كل سوالات پاسخ دهيد.

2. برخي از گزينه ها ممكن است كه بيان يك واقعيت باشند و به ظاهر درست بنظر برسند اما در حقيقت جواب صحيح نهستند. گزينه درست همواره بايد پاسخي باشد به سوال مطرح شده.

3. اگر با كلمه يا عبارتي تكنيكي، فني و يا علمي برخورد كرديد كه معني آنرا نميدانستيد، وقت زيادي را صرف آن نكنيد. هدف شما اين است كه مفهوم كلي متن را بفهميد.

4. اگر با سوالي مواجه شديد كه معني يك لغت را كه در متن بكار رفته است از شما پرسيده بود، بايد حتما به پاراگرافي كه لغت در آن بكار رفته است رجوع کنید. هرگز از معني كه خودتان ميدانيد استفاده نكنيد چرا كه معمولا در اين قبيل سوالات معاني مشهور يك لغت مد نظر نهستند.

5. اگر از شما خواسته شده است كه به سوالي با استفاده از دو يا سه كلمه پاسخ دهيد، اگر از لغات بيشتري استفاده کنید، آنگاه پاسخ شما مورد قبول واقع نخواهد شد.

6. اگر پاسخ سوالي را بايد بنويسيد، به املاء كلمات دقت کنید. املاء اشتباه، باعث كم شدن نمره ميشود. هم املاء American و هم املاء British مورد قبول هستند.

7. اگر تعدادي لغت داده شود و از شما خواسته شود كه جاي خالي را با آنها پر كنيد، توجه به گرامر براي انتخاب لغت مناسب، بسيار مفيد است.

8. جواب سوالات Reading را بايد در پاسخنامه اي كه به شما داده ميشود بنويسيد. در طرف ديگر اين پاسخنامه، جواب سوالات Listening را بايد بنويسيد.

استراتژيهاي پاسخگوئي به سوالاتWriting در IELTS

قسمت Writing در امتحان IELTS شامل دو بخش است و زمان كل آن 60 دقيقه است. اگر در نوع Academic امتحان IELTS شركت ميكنيد، در بخش اول (Task 1 ) بايد در مورد جدول يا نموداري كه به شما داده شده است بنويسيد و در بخش دوم (Task 2 ) بايد نظر موافق يا مخالف خود را در رابطه با موضوعي بيان کنید. اگر در نوع General Training امتحان IELTS شركت ميكنيد، در بخش اول (Task 1 ) بايد نامه اي به شخصي فرضي بنويسيد و در آن مساله يا مشكلي را شرح دهيد و در بخش دوم (Task 2 ) بايد نظر موافق يا مخالف خود را در رابطه با موضوعي بيان کنید. بهتر است 20 دقيقه از وقت خود را به بخش اول و 40 دقيقه را به بخش دوم اختصاص دهيد. در هر دو نوع امتحان، بخش اول نبايد كمتر از 150 لغت و بخش دوم كمتر از 250 لغت داشته باشند. استفاده از لغاتي كمتر از آنچه كه تعيين شده است سبب كم شدن از نمره كلي شما ميشود.

به نمونه هائي از موضوعات Writing توجه کنید:

Academic Writing Task 1

The graph below shows the different modes of commuter transport used in London in 1960, 1980 and 2000.

Write a report for a university lecturer describing the information shown. You should write at least 150 words .

Academic Writing Task 2

Present a written argument or case to an educated reader with no specialist knowledge of the following topic .

It is inevitable that as technology develops so traditional cultures must be lost. Technology and tradition are incompatible - you cannot have both together .

To what extent do you agree or disagree with this statement ?

Give reasons for your answer .

You should write at least 250 words .

General Training Writing Task 1

You rent a house through an agency. The heating system has stopped working. You phoned the agency a week ago but it has still not been repaired .

Write a letter to the agency. In your letter

introduce yourself

explain the situation

say what action you would like the agency to take

You should write at least 150 words . You do not need to write your own address. Begin your letter as follows :

Dear .......................,

General Training Writing Task 2

As part of a class assignment you have to write about the following topic .

Some businesses now say that no one can smoke cigarettes in any of their offices. Some governments have banned smoking in all public places .

This is a good idea but it takes away some of our freedom .

Do you agree or disagree ?

Give reasons for your answer .

You should write at least 250 words .

مطالب زير به شما مي آموزد كه چگونه در رابطه با موضوع دوم (Task 2 ) يك انشاء را در مدت زماني مشخص بنويسيد بگونه اي كه حداكثر امتياز را كسب کنید. بهمراه توضيحات ارائه شده، براي موضوع زير بصورت قدم به قدم انشاء نوشته شده است.

Topic :

A company is going to give some money either to support the arts or to protect the environment. Which do you think the company should choose? Use specific reasons and examples to support your answer .

قدم اول : هر آنچه كه به ذهنتان ميرسد را بنويسيد (brainstorming )

سه تا پنج دقيقه اول را به اين امر اختصاص دهيد كه هر آنچه در رابطه با موضوع انشاء به ذهنتان ميرسد را بر روي كاغذ بنويسيد. به موضوع انشاء از زواياي مختلف نگاه كنيد تا مطالب بيشتري به ذهنتان خطور نمايد. توجه داشته باشيد كه شما بايد از ديد خودتان به قضيه نگاه كنيد نه اينكه ديگران چه نظري ممكن است داشته باشند. براي هر ايده اي كه به ذهنتان ميرسد، دليل و مثال هم پيدا كنيد. بهترين انشاء ها آنهائي هستند كه ايده ها را با دليل و مثال بيان مي كنند. هر آنچه كه خود شخصا تجربه كرده ايد يا در يك جامعه ديده ايد و فكر ميكنيد كه به موضوع ربط دارد را به عنوان دليل و مثال ذكر كنيد. براي موضوع فوق، موارد زير به ذهن ميرسند:

Summary of brainstorming

Protect the environment
Pay money to environment because :
1. No environment then no art, no life .
2. Art is an inspiration from our environment. Better environment, better life and art
3. Situation of environment is very dangerous
4. Art has made a lot of progress
5. Good artists a hundred years ago
6. Environment on decline

پس از اين مرحله، آنچه را كه بر روي كاغذ نوشته ايد به ترتيب درجه اهميت مرتب کنید. ايده هائي كه برجسته هستند و براي آنها ميتوانيد دلايل و مثالهاي كافي ذكر کنید را در اولويت قرار دهيد و آنهائي كه ربطي به موضوع ندارند را حذف كنيد. همچنين ايده هائي كه مشابه هستند را در يكديگر ادغام کنید. يكي از مشخصه هاي ايده برجسته و خوب آن است كه به موضوع انشاء ربط داشته باشد و شما بتوانيد در مورد آن حداقل يك پاراگراف بنويسيد. اين ايده بايد توسط دلايل و مثال هائي كه مي آوريد پشتيباني شود. حالت استاندارد اين است كه شما در مورد هر ايده يك پاراگراف بنويسيد. بعنوان مثال، اگر مي خواهيد بدنه انشاء شما از سه پاراگراف تشكيل شود، سه ايده اصلي بايد داشته باشيد. با اجراي اين نكات در مورد مرحله قبل، به نتايج زير ميرسيم:

The organization of brainstorming

Protect the environment
Pay money to environment because :
1. Situation of environment is very dangerous. Art has made a lot of progress but environment on decline
2. No environment then no art, no life .
3. Art is an inspiration from our environment. Better environment, better life and art. Good artists a hundred years ago

همانطور كه ملاحظه می شود، پس از خلاصه سازي، سه ايده اصلي باقي مانده است. پس در قسمت بدنه انشاء، سه پاراگراف خواهيم داشت.

قدم دوم : نوشتن انشاء

پس از اينكه ايده هاي مربوط به يك انشاء را مرتب و دسته بندي نموديد، نوبت به نوشتن انشاء ميرسد. يك انشاء استاندارد از سه قسمت تشكيل شده است:

1. مقدمه يا Introduction

2. بدنه يا Body

3. نتيجه گيري يا Conclusion

در قسمت مقدمه، موضوع انشاء را بايد مجددا بيان کنید. از تكرار كلمه به كلمه موضوع انشاء در مقدمه پرهيز کنید. شما بايد موضوع انشاء را با كلماتي كه مربوط به خودتان است بيان کنید. اين امر نشان ميدهد كه شما چقدر در استفاده از لغات انگليسي مهارت داريد. پس از آن بايد نظر خود را در رابطه با موضوع بگوئيد. سپس بايد بطور خيلي خلاصه دلايلي را كه از نظر شما پشتيباني ميكنند، بيان کنید. اين دلايل همان ايده هائي هستند كه در قسمت قبل (قدم اول) به ذهنتان رسيده و دسته بندي كرده ايد. قسمت مقدمه نبايد از يك پاراگراف بيشتر باشد. بر طبق آنچه كه گفته شد، مقدمه موضوع فوق را به شكل زير ميتوان نوشت:

Introduction

The environment in our time is in such a bad situation that everybody must think and do something to protect it. One of the best sources for doing so is big and rich companies especially those who make pollution to the world . Although they can support other things such as art but I think that our environment is much more important than our art because the environment is in very bad conditions now that there would be no life and art without it .

همانطور كه ملاحظه می شود، نويسنده علاوه بر اينكه موضوع انشاء را با كلمات خودش بيان نموده است، نظرش را اعلام كرده و بطور خلاصه دلايل خود را بيان نموده است.

پس از نوشتن مقدمه، نوبت به بدنه (body ) انشاء ميرسد. در قسمت بدنه انشاء بايد حرف و نظر خود را به كرسي بنشانيد. معمولا اين قسمت از سه يا چهار پاراگراف تشكيل ميشود. هر پاراگراف يك موضوع اصلي دارد كه در جمله اول آن بايد بيان شود. اين جمله يكي از همان ايده هائي است كه در قسمت قبل (قدم اول) به ذهنتان رسيده و در مقدمه هم خلاصه اي از آنرا بيان كرده ايد. پس از اينكه ايده اصلي هر پاراگراف را در جمله اول آن پاراگراف ذكر نموديد، بايد توسط دلايل و مثال هائي كه ذكر ميكنيد، آن ايده را پشتيباني کنید و براي خواننده مطلب را باز و روشن كنيد. معمولا هر پاراگراف در قسمت بدنه يك انشاء استاندارد، از چهار يا پنج جمله تشكيل ميشود. بر طبق آنچه كه گفته شد، بدنه موضوع فوق را به شكل زير ميتوان نوشت:

Body

First of all, the environment is now in a dangerous condition in comparison with art. During the centuries, art has made a lot of progress but the environment, especially the nature, has fallen into decline . So, progress in art and environment has certainly been in contrast to each other. One is on the top and the other is on the bottom. It is time that we must stop and pay more attention to our environment .

Secondly, who can imagine a life without environment? It is very clear that with no environment there would not be any art. At least, for having satisfactory art results we must have suitable conditions. Suitable conditions are those that make us feel better such as a nice weather, a quiet place or a beautiful nature. If these conditions exist, then we can expect to have professional artists in every field .

Thirdly, in my point of view, art is nothing more than an inspiration from our environment. In a bad environment, such as our current environment, we cannot expect very strong inspiration from the nature, so our art products are not very good. I think that art quality was better a hundred years ago than our current art. In those days, artists had the opportunity to learn from a good atmosphere but now this is not the case .

همانطور كه ملاحظه می شود، سه ايده اصلي داشتيم كه براي هر كدام يك پاراگراف نوشتيم.

پاراگراف آخر يك انشاء به نتيجه گيري (Conclusion ) اختصاص دارد. جمله اول پاراگراف نتيجه گيري، بايد نظر شما در مورد موضوع انشاء باشد. شما نظر خود را قبلا در قسمت مقدمه بيان نموديد ولي اينبار با كلمات ديگر بايد آنرا بيان كنيد. هرگز آنچه را كه در مقدمه گفته ايد بصورت كلمه به كلمه در اين قسمت تكرار نكنيد. شما بايد نشان دهيد كه توانائي استفاده از لغات مختلف را داريد. جملات بعدي خلاصه اي از ايده هائي هستند كه در پاراگرافهاي قسمت بدنه انشاء به آنها پرداخته ايد و در حقيقت جملات اول پاراگرافهاي بدنه انشاء هستند. در اين قسمت هم بايد سعي كنيد جملات اول پاراگرافهاي بدنه انشاء را با كلمات ديگري بيان كنيد و از تكرار كلمه به كلمه آنها جدا خوداري کنید. هر گز در قسمت نتيجه گيري ايده جديدي مطرح نكنيد چون جايش اينجا نيست. يك نتيجه گيري استاندارد، از چهار يا پنج جمله تشكيل ميشود. بر طبق آنچه كه گفته شد، نتيجه گيري موضوع فوق را به شكل زير ميتوان نوشت:

Conclusion

All in all, paying attention to our environment is much more important than considering art any more. This is because our current environment is now in a very dangerous condition in comparison with art. Humans have made a lot of progress in art with the cost of destroying his nature and being careless about it. It is clear that without a good environment, there would be no inspiration and art .

بطور خلاصه، يك انشاء استاندارد از يك پاراگراف مقدمه، سه يا چهار پاراگراف بدنه و يك پاراگراف نتيجه گيري تشكيل ميشود.

قدم سوم : بازخواني انشاء

سه تا پنج دقيقه آخر را به بازخواني انشاء اختصاص دهيد. در اين قسمت ايرادهاي املائي، نشانه گذاري و گرامري را بر طرف کنید. اگر جمله اي خيلي كوتاه است آنرا اصلاح كنيد و اگر جمله اي خيلي بلند است آنرا به دو جمله تقسيم کنید. اگر مطالب اضافه اي در بالا يا پائين صفحه انشاء نوشته ايد (مانند ايده هائي كه در قسمت قدم اول به ذهنتان رسيده است)، آنها را پاك كنيد.

سخن آخر

1. قبل از اينكه شروع به نوشتن کنید، مطمئن شويد كه موضوع انشاء را بدرستي متوجه شده ايد. اين امكان هست كه شما انشائي بنويسيد كه هيچ ربطي به موضوع نداشته باشد.

2. سعي كنيد از لغاتي استفاده کنید كه از معني درست آنها اطلاع داريد. از لغات مشكلي كه در مورد معني آنها ترديد داريد پرهيز كنيد. هدف مهم در يك انشاء اين است كه شما نظر خود را در رابطه با موضوع انشاء، بطور كاملا واضح و قابل فهم براي خواننده بيان کنید. هدف اين نيست كه با استفاده از لغات مشكل او را تحت تاثير قرار دهيد.

3. سعي كنيد كه طول پاراگرافهاي انشاء شما، يكسان باشد. معمولا در يك انشاء استاندارد، هر پاراگراف بين 4 تا 5 جمله دارد.

4. فصاحت و شيوائي متن را در انشاء خود رعايت نماييد. براي تحقق يافتن اين امر، پاراگرافها بايد به هم ربط داشته باشند و متني روان و يكدست به خواننده ارائه كنند. براي مرتبط نمودن پاراگرافها به يكديگر از كلماتي نظير

on the other hand, however, in addition, also, secondly, firstly و ... استفاده کنید.

5. از تكرار كردن يك مطلب با جملات مختلف پرهيز کنید.

6. تا آنجا كه ميتوانيد انشاء خود را خوانا و تميز بنويسيد. بهتر است بين پاراگرافها يك خط خالي باشد.

7. هرگز وقت خود را صرف شمردن لغات بكار رفته در انشائي كه نوشته ايد نكنيد. شما با تمرين انشاء نويسي در قبل از امتحان، بايد بدانيد كه يك انشاء 150 لغتي يا 250 لغتي، چند خط ميشود.

در زير، موضوع انشاء بهمراه انشاء نوشته شده، بطور كامل درج شده است. 376 لغت در اين انشاء بكار رفته است.

Topic :

A company is going to give some money either to support the arts or to protect the environment. Which do you think the company should choose? Use specific reasons and examples to support your answer .

The environment in our time is in such a bad situation that everybody must think and do something to protect it . One of the best sources for doing so is big and rich companies especially those who make pollution to the world. Although they can support other things such as art but I think that our environment is much more important than our art because the environment is in very bad conditions now that there would be no life and art without it .

First of all, the environment is now in a dangerous condition in comparison with art. During the centuries, art has made a lot of progress but the environment, especially the nature, has fallen into decline . So, progress in art and environment has certainly been in contrast to each other. One is on the top and the other is on the bottom. It is time that we must stop and pay more attention to our environment .

Secondly, who can imagine a life without environment? It is very clear that with no environment there would not be any art. At least, for having satisfactory art results we must have suitable conditions. Suitable conditions are those that make us feel better such as a nice weather, a quiet place or a beautiful nature. If these conditions exist, then we can expect to have professional artists in every field .

Thirdly, in my point of view, art is nothing more than an inspiration from our environment. In a bad environment, such as our current environment, we cannot expect very strong inspiration from the nature, so our art products are not very good. I think that art quality was better a hundred years ago than our current art. In those days, artists had the opportunity to learn from a good atmosphere but now this is not the case .

All in all , paying attention to our environment is much more important than considering art any more. This is because our current environment is now in a very dangerous condition in comparison with art. Humans have made a lot of progress in art with the cost of destroying his nature and being careless about it. It is clear that without a good environment, there would be no inspiration and art .

مطالب بيان شده در اين صفحه، خلاصه اي از فن انشاء نويسي بود. جهت كسب اطلاعات بيشتر به كتاب الكترونيكي l600 Essays for TOEFL مراجعه کنید. در اين كتاب، علاوه بر ذكر مثالهاي عملي جهت تفهيم بهتر فن انشاء نويسي، 185 عنوان انشاء بهمراه 600 انشاء استاندارد وجود دارد. اين كتاب مرجع كاملي است براي كسانيكه مي خواهند در قسمت Task 2 امتحان Writing مهارتهاي لازم را ضمن تمرين كردن، كسب نمايند.

Most viewed topics today