مهاجرت استانی

Submitted by marjan on ی., 05/13/2012 - 18:10
انجمن‌ها

مهاجرت استانی

مهاجرت و شهروندی

مهاجرت از طریق طرح های استانی: (PNP (Provincial Nominee Programs

کشور کانادا از افراد و تجار موفقی که به دنبال فرصتها و برنامه های جدید هستند استقبال میکند. برنامه های مهاجرت تجاری استانی برای تسهیل و تشویق چنین افرادی طراحی شده است. هم دولت فدرال و هم دولتهای استانی از مهاجران تجاری استقبال می کنند و خدماتی را برای کمک به مهاجرانی که شروع به ایجاد کار و اقامت در کانادا می کنند ارائه می دهند.

طرح استانی نواسکوشیا: Nova Scotia PNP

مهاجرین واجد شرایط و مورد قبول، افرادی هستند که شرایط آنها منطبق با ضوابط و موازین طرح استانی بوده، قصد سکونت و اقامت در این استان را داشته و قادر باشند در پیشرفت اقتصادی و بهبود کیفی زندگی در این استان نقش مهمی را ایفا نمایند.

پس از تائید صدور مجوز استانی، متقاضی تقاضای مهاجرت خود را در سفارت یا کمیسیون بلند پایه کانادایی در کشورهای دیگر به جریان می اندازد تا از لحاظ امنیتی و معاینات پزشکی مورد بررسی قرار گیرد. در شرایط عادی نیازی به مصاحبه دوم نمی باشد و کل پروسه تنها ٦ تا ٩ ماه به درازا می انجامد. ویزاهای صادر شده تحت برنامه مذکور بدون شرایط و نامحدود می باشد.

شرایط قابل قبول یک متقاضی مهاجرت از طریق طرح استانی نوا اسکوشیا به شرح ذیل خلاصه می گردد:

-متقاضی که جهت مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و طرح تجاری فدرال یا استان کبک واجد شرایط باشد نباید از طریق طرح استانی نواسکوشیا اقدام نماید زیرا این طرح به منظور رقابت با موارد فوق برنامه ریزی نگردیده است.
-فرد در هنگام تقاضا می بایستی حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۶٠ سال سن داشته باشد.
-متقاضی باید به مهارتهای لازم (نوشتن، خواندن، صحبت کردن) بزبان انگلیسی ویا هم انگلیسی هم فرانسه حداقل در حد ابتدائی تسلط داشته باشد. همچنین باید جهت انجام وظیفه بهنگام کار، قادر به درک و فهم مطالب باشد.
-متقاضی حداقل باید دارای مدرک پایه ۱٢ ( دیپلم ) و یا معادل آن باشد.
-متقاضی می بایستی دارای یک بیزینس فعال (مالکیت تام و یا شراکتی) باشد. یا سابقه مدیریت بمدت ٢ سال از ٥ سال را داشته باشد. این سابقه کاری ممکن است -بصورت مدیریت در مشاغل بازرگانی، دولتی، اداری و یا واحدهای سازمانی دیگر بصورت انتفاعی و یا غیر انتفاعی باشد.
-متقاضی باید با تلاش و کوشش فردی، مبلغ خالص حداقل ٣٠٠٫٠٠٠ دلار کانادائی را بصورت قانونی جمع آوری نموده باشد. مدارکی در این زمینه که نشانگر دارا بودن این مبلغ و چگونگی جمع آوری آن باشد مورد نیاز می باشد
-متقاضی می بایستی مبلغ ۱٢٨٫۰۰۰ دلار کانادا را بصورت یکجا پرداخت نماید. این مبلغ غیر قابل بازگشت می باشد ولی در صورتی که متقاضی موفق به دریافت ویزای اقامت نگردد، بدون کسر بهره و هزینه های جانبی به وی بازگردانده می شود.
-پس از صدور ویزا و طی مراحل مربوطه، متقاضی مجاز می گردد از لیست کمپانیهای مجاز و شناخته شده توسط استان نواسکوشیا، یک کمپانی را انتخاب نموده و بمدت ۶ ماه و با حقوق ٢۰٫۰۰۰ دلار مدیریت آنرا بعهده گیرد.
-در هنگام مصاحبه، متقاضی می بایست انگیزه خود را از اقامت در استان نواسکوشیا بیان نماید.

طرح استانی نیو برانزویک: New Brunswick PNP

شرایط پذیرش متقاضی در این برنامه:

-داشتن سابقه مدیریتی به عنوان مدیر عالیرتبه ویا صاحب بیزینس
-داشتن طرح تایید شده برای انجام بیزینس در این ایالت که با سابقه کاری متقاضی هماهنگ باشد و از طریق مشارکت در یک بیزینس در این ایالت
-توانایی صحبت کردن در حد ساده انگلیسی و داشتن توانایی مالی کافی برای سرمایه گذاری در یک بیزینس این ایالت
-اقامت پنج روزه در این ایالت که همزمان مصاحبه انجام خواهد شد.
-بعد از مصاحبه انجام سرمایه گذاری در یک بیزینس به مبلغ صدو بیست هزار دلار کانادا . بعد از گرفتن ویزا متقاضی از شرکتی که در آن سرمایه گذاری شده حقوق سی و -شش هزار دلار در سال به مدت هیجده ماه دریافت خواهد کرد.

طرح استانی منیتوبا: Manitoba PNP

طرح استانی منیتوبا جهت پذیرش تجّاری که به قصد تأسیس بیزیس خود به این استان مهاجرت می کنند در نظر گرفته شده است . طرح استانی منیتوبا این استان را مجاز می نماید که تجّار واجد شرایط را از سرتاسر دنیا گزینش کرده و به کارگیرد، تجّاری که توانایی نقل مکان به منیتوبا و تأسیس یا خرید یک مرکز تجاری را داشته باشند.

جهت واجد شرایط بودن، متقاضیان بر اساس موارد ذیل ارزیابی میگردند:

-داریی حداقل بمیزان٢٥٠٠٠٠ دلار کانادائی.
-سرمایه حداقل به میزان ١٥٠٠٠٠دلار کانادا جهت سرمایه گذاری در منیتوبا.
-مدارکی که نشانگر سابقه تجاری فرد متقاضی و یا سابقه مدیریت عالی یک کمپانی موفق باشد.
-مسافرت و ویزیت مانیتوبا جهت بررسی امکانات و موقعیتهای شغلی و کیفیت زندگی در آن.

بودیعه گذاردن ٧٥٠٠٠ دلار کانادائی به دولت منیتوبا جهت تضمین برقراری و تأسیس و یا خرید یک مرکز تجاری در مانیتوبا. در بیشتر موارد ، مبلغ بودیعه گذاشته شده (٧٥٠٠٠) زمانی آزاد می گردد که سرمایه گذاری انجام شده باشد و تجارت و حرفه مربوطه دقیقاً مطابق با موضوع مندرج در فرم تقاضا به مرحله اجرا در آمده باشد.

طرح استانی بریتیش کلمبیا: British Colombia PNP

برنامه استانی بریتیش کلمبیا به این استان اجازه میدهد که مهاجرینی که میتوانند به پیشرفت این ایالت با سرمایه گذاری در زمینه های مختلف اقتصادی کمک کنند را مستقلا انتخاب کند. برنامه این استان یکی از سریعترین راه هایی است که به متقاضی و افراد وابسته به خانواده و کار اجازه میدهد در ظرف کمتر از شش ماه به این استان نقل مکان کنند. این برنامه به سه راه تقسیم میشود:

مهارت های بیزینسی: Business Skills

این برنامه دنبال متقاضیانی هست که دارای تجربه کافی و امکانات مالی خوبی دارند و شرایط دیگر عبارتند:

-تجربه کاری موفق
-داشتن دارایی به ارزش حداقل دو میلیون دلار کانادا
-سرمایه گذاری حداقل یک میلیون دلار و یک سوم از سرمایه گذاری از طرف متقاضی
-داشتن طرح ایجاد بیزینس که حداقل پنج کار جدید ایجاد کند
-متقاضی باید مدیریت فعال داشته باشد

ایجاد بیزینس در خارج از ونکوور بزرگ: Regional Business Category

شرایط:

-داشتن دارایی به ارزش حداقل ششصد هزاردلار کانادا
-سرمایه گذاری حداقل سیصد هزار دلار و پنجاه درصد از سرمایه گذاری از طرف متقاضی
-داشتن طرح ایجاد بیزینس که حداقل دو کار جدید ایجاد کند
-متقاضی باید مدیریت فعال داشته باشد

پروژه ها: Projects

این برنامه جهت کمک به جابجایی کارمندان و مسئولین کلیدی شرکت های خارجی که در حال فعالیت در این استان هستند وهمچنین جهت کمک به افرادی که در بیزینس های موجود سرمایه گذاری میکنند درست شده و شرایط آن عبارتند از:

-شرکت باید سابقه فعالیت تایید شده در رابطه با طرح بیزینس پیشنهادی داشته باشد
-سرمایه گذاری حداقل یک میلیون دلار کانادا

 

طرح استانی جزیره پرنس ادوارد: Prince Edward Island PNP

جهت پذیرش در این برنامه متقاضی باید:

-دارای حداقل دارایی چهار صد هزار دلار کانادا باشد و سابقه مدیریتی داشته باشد
-زبان انگلیسی در حد متوسط به بالا بلدباشد و حداقل پنجاه امتیاز از امتیازات فدرالی بیاورد
-مدرک دانشگاهی با حداقل چهارده سال تحصیل تمام وقت داشته باشد
-دویست هزار دلار کانادا در یک شرکت حائز شرایط جزیره پرنس ادوارد سرمایه گذاری کند
-بیست و پنج هزار دلار کانادا بصورت امانی به استان جهت تضمین به اقامت در استان بدهد
-حداقل سه روز در این استان در زمان مصاحبه بماند

 

Most viewed topics today