پمپئو کمک آمریکا به موساد برای سرقت اسناد اتمی ایران را تلویحاً تأئید کرد

Submitted on س., 01/24/2023 - 08:30

در  این کتاب، رئیس پیشین سازمان سیا گفته است که در جریان سفرش به یکی از کشورهای اروپایی رئیس پیشین موساد، یوسی کوهن، با او تماسی اضطراری می‌گیرد و می‌گوید : "مایک، یک گروه از افراد ما، مأموریت بسیار مهمی را به پایان رسانده و اکنون برای بازگرداندن برخی شان قدری با مشکل روبرو شده‌ام. آیا می‌توانم از شما کمک بگیرم؟"

مایک پمپئو در ادامه افزوده است : "هر بار که یوسی [کوهن] با من تماس می‌گرفت به او جواب می‌دادم و او هم همین کار را با من می‌کرد. در آن روز هم من باید به دوستانم کمک می‌کردم بی آنکه از آنان سئوالی بکنم و به مخاطرات کمک خودمان بیندیشم. همۀ افراد ما در جهان وارد عمل شدند و ما با تیم موساد مرتبط شدیم و در کمتر از بیست و چهار ساعت اعضای آن را به سمت پناهگاه‌ها هدایت کردیم."

اندکی بعد مایک پمپئو در کتاب خود اضافه کرده است : "دو روز بعد اعضای تیم موساد به کشور مبداء خود بازگشتند بی آنکه دنیا متوجه شود که یکی از مهمترین عملیات مخفی جهان با موفقیت به پایان رسیده بود."  

اگر چه مایک پمپئو صریحاً توضیحی دربارۀ زمان وقوع "یکی از مهمترین عملیات مخفیانۀ جهان" ارائه نمی‌کند، اما، اظهارات او تلویحاً به مشارکت سیا در سرقت اسناد اتمی ایران توسط موساد اشاره دارند. خود دیوید کوهن، رئیس پیشین موساد، پس از این سرقت تاریخی گفت که دهها تن از ماموران موساد در این عملیات پیچیده شرکت داشتند و جان برخی از آنان نیز به خطر افتاده بود و چیزی نمانده بود که مأموران امنیتی ایران برخی از آنان را در یک تعقیب و گریز دشوار دستگیر کنند.

در هر حال، سخنان مایک پمپئو در کتاب جدیدش را می توان نخستین اظهار یک مقام ارشد پیشین دولت آمریکا مبنی بر مشارکت این کشور در سرقت اسناد اتمی ایران توسط موساد تلقی کرد.

اگر چه قتل قاسم سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰  در زمانی که مایک پمپئو وزیر امور خارجۀ آمریکا بود، صورت گرفت، اما، بر اساس اخبار و روایات در این اقدام، سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، پشتیبانی اطلاعاتی مهمی از عملیات ارتش آمریکا کرده بود.    

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منبع
rfi
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز