نقش انرژی هسته‌ای و انرژی‌های پاک در گذار از انرژی‌های فسیلی چیست؟-دکتر فرید صفری پاسخ می‌دهد

Submitted on پ., 09/22/2022 - 00:57

اما یک پرسش حائز اهمیت در گذار از انرژی‌های فسیلی مطرح است، کدام منابع پس از دوری از سوختهای فسیلی قابل اعتماد هستند؟

در این شماره از برنامه دانش و فناوری و به مناسبت هفته‌‌ی توسعه پایدار در اروپا، نقش انرژی هسته‌ای و انرژی‌های سبز را در گفتگو با فرید صفری پژوهشگر انرژی‌های پاک و سوخت‌های جایگزین، ساکن کانادا، مورد بررسی قرار دادیم. 

گذار انرژی چه اهدافی را دنبال کرده و دارای چه فرایندی است؟

انرژی هسته‌ای و انرژی‌های سبز در گذار از انرژی‌های فسیلی از نظر صرفه اقتصادی و محیط زیستی، دارای چه امتیازات و چه ایراداتی است؟

مشروح گفتگو با فرید صفری، پژوهشگر انرژی‌های پاک و سوخت‌های جایگزین، از طریق پادکست و فایل صوتی در دسترس قرار دارد. 

مشروح گفتگو با فرید صفری را بشنوید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

منبع
rfi
نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز