در سال های اخیر در منطقه ی یورک در شمال شهر تورنتو شمار ساکنان ایرانی بیشتر و بیشتر می شود. امسال دولت در منطقه ی یورک مالیات محلی را افزایش می دهد و حد اقل ۳/۳۷٪ مالیات را اضافه می کند که به طور متوسط هر سال مبلغ ۸۱ دلار اضافی مالیات بر خانه افزوده می شود.

بنا به گزارش تورنتوپرشنز، به گزارش yorkregion.com افزایش مالیات بر خانه اساساً بر پایه ی افزایش هزینه های دولت است. برای مثال در منطقه ی یورک ۵۳ پلیس جدید به کار گرفته شده اند که ۲۳ تن آنها در رابطه با ماری جوانا فعالیت می کند و ۱۲ تن دیگر پرسنل آمبولانس هستند.

میزان افزایش مالیات بر خانه ممکن است بیش از ۳/۳۷ درصد باشد. ممکن است دولت درصد بیشتری را برای پروژه های ساخت جاده بر مالیات اضافه کند که این بدین معنی است که ساکنان محله ی یورک امسال مالیات ۴/۳۷ درصد را باید بپردازند. این طرح سال گذشته در شورای منطقه ای دولت مطرح شد اما سال گذشته به مرحله ی رأی گیری رسید و این طرح توسط پارلمان مردود شد.

با افزایش مالیات،‌اگر مالیات محلی محاسبه شده ۳/۳۷ درصد باشد و متوسط قیمت خانه ۶۸۷۰۰۰ دلار باشد، صاحبان خانه به طور متوسط باید ۸۱ دلار مالیات اضافه بپردازند. اگر دولت این طرح را قبول کند مالیات بر خانه را یک درصد اضافه کند که کلاً‌۴/۳۷٪ می شود، نتیجه می گیریم که هر صاحبخانه امسال باید ۱۰۵ دلار اضافه تر مالیات بپردازد.

اما اینکه چقدر مالیات محلی اضافه خواهد شد بستگی به این دارد که شما کجای شهر زندگی می کنید.
به تصویر زیر که از سایت yorkregion.com توجه کنید: اگر شما در

Geogina زندگی می کنید مالیات محلی افزوده شده با توجه به افزایش ۳.۳۷ درصدی به طور متوسط ۴۳ دلار می باشد. اگر افزایش ۴/۳۷ درصدی را در نظر بگیرید مالیات افزوده شده ی محلی به طور متوسط ۵۵ دلار خواهد بود.

در East Gwillimbury اگر افزایش حداقل مالیات بر خانه را در نظر بگیرید باید ۵۷ دلار بپردازید و اگر افزایش حداکثری را درنظر بگیرید باید ۷۴ دلار بپردازید .
در منطقه ی نیومارکت مالیات محلی امسال بین ۶۴ تا ۸۳ دلار افزایش می یابد. منطقه ی آرورا بین ۷۶ تا ۹۹ دلار افزایش مالیات دارد و منطقه ی Whitchurch-Stouffville بین ۷۷ تا ۱۰۰ دلار افزایش مالیاتی دارد.

در قسمت جنوبی منطقه ی یورک، برای ساکنان شهر Vaughan مالیات بین ۸۶ تا ۱۱۲ دلار افزایش می یابد و برای ساکنان ریچموند هیل این افزایش بین ۹۲ تا ۱۹۹ دلار خواهد بود. ساکنان مارکهام باید بین ۸۴ تا ۱۰۹ دلار بپردازند.

لازم به ذکر است که افزایش مالیات محلی منطقه ی یورک شامل مالیاتی که شهرداری یا اداره ی آموزش و پروش اضافه می کند نمی شود. با توجه به منابع خبری شورای شهر منطقه ی یورک یک بودجه ی ۴ ساله را برای این منظور تصویب خواهد کرد و مالیات محلی در سالها ی ۲۰۲۰،۲۰۲۱ ،۲۰۲۲ به میزان ۲/۹۶٪ افزایش خواهد یافت. امسال دولت منطقه ای ۲/۳ بلیون دلار بابت هزینه های عملیاتی در نظر گرفته است و ۱/۱ بیلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. بدهی امسال دولت منطقه ای ۲/۷ بلیون دلار است که از سال ۲۰۱۷ کاهش داشته است و بدهی در سال ،۲۰۱۷ ۲/۹ بلیون دلار بوده است.

شورای شهر یورک در مورد بودجه در روز ۲۸ فوریه ی مباحثه خواهد کرد.
تورنتوپرشنز