خانه های جدید جی تی ای به فروش نمی روند. مشاوران املاک خواستار لغو تست استرس شدند.

Submitted on ش., 02/02/2019 - 18:45

با توجه به گزارش دیروز مشاوران املاک در تورنتو استار، فدراسیون صنعت ساخت ساختمان و انجمن گسترش ملک کانادا، درخواست کنسل شدن فوری تست استرس را به دولت فدرال ارسال کردند. زیرا که خانه های جدید جی تی ای به فروش نمی روند.

گزارش سالیانه ی BILD که روز جمعه انتشار انتشار یافت مبنی بر آن است که در سال ۲۰۱۸فروش خانه های جدید در جی تی ای به شدت پایین آمده است. تعداد کل خانه های مستقل فروخته شده در امسال فقط ۳۸۳۱ باب خانه بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۷ که تعداد ۷۵۹۱ باب خانه به فروش رسید به نسبت نصف رسید و نسبت به ده سال گذشته به ۷۴٪ تنزل داشته است. با توجه به گزارش سالانه این تنزل برای دو سال پی در پی خیلی زیاد می باشد آنچنانکه خانه های جدید در سال ۲۰۱۷ به نسبت ۵۸٪ از سال ۲۰۱۶ کاهش داشته است.

اگر کاندو را نیز به حساب بیاوریم، مجموع خانه های جدید فروخته شده در سال گذشته فقط ۲۵۱۶۱ باب بوده است. این عدد پایین ترین رقم ثبت شده در شرکت مشاوران املاک آلتوس از سال ۲۰۰۰ در جی تی ای می باشد. به عبارت دیگر، سال ۲۰۱۸ پایین ترین رکورد فروش خانه های جدید در جی تی ای در طی ۲۰ سال گذشته می باشد.

با توجه به آمار موجود گروه آلتوس، ۲۱۳۳۰ باب کاندو در سال ۲۰۱۸ فروخته شده است که نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهشی۳۸٪ درصدی داشته است و ۴٪ کمتر از متوسط ده سال گذشته بوده است.

همچنان شاخص قیمت خانه های جدید به شدت پایین افتاده است و از ۱۱/۴ میلیون دلار در دسامبر ۲۰۱۸ به میزان ۶/۷ ٪ تنزل و به قیمت ۱.۲۳ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است.

David Wilkes، مدیر BILD به این نکته اشاره کرد که وضعیت بازار جدید مسکن کاملا با ساختار جمعیتی و تقاضای منطقه منطبق نیست و این به خاطر اینست که نفوذ انسان باعث بازاری ضعیف و غیر طبیعی شده است. وی همچنین پیش بینی کرد که اگر دولت فدرال تست سخت مورتگیج را اجرا کند و از مردم تست استرس بگیرد، امسال بازار املاک تورنتو بهبود نخواهد یافت و ممکن است که سالی سخت و بی رونقی در پی باشد. دلیل اصلی اینست که برای پرداخت مورتگیج، خواسته های زیادی را الزام کرده اند و برای
مشتریانی که خواهان مورتگیج هستند بخصوص برای کسانی که می خواهند برای بار اول خانه بخرند کار سختی است که این خواسته ها را برآورده کنند.

این مدیر دو پیشنهاد ارائه کرده است: اول اینکه استرس تست را هر چه زودتر کنسل کنند و دیگر اینکه محدودیت زمانی بازپرداخت مورتگیج از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش یابد.
وی همچنین گفت تنها با اتخاذ این معیارها بازار منطقه ی جی تی ای درمان خواهد یافت.

به گزارش تورنتوپرشنز، در حقیقت دولت فدرال در سال ۲۰۰۸ زمان بازپرداخت مورتگیج را تا ۴۰ سال تمدید کرده بود. و دولت فدرال کم کم سیاست خود را سخت تر کرد. در سال ۲۰۱۲ بازپرداخت مورتگیج به ۲۵ سال رسید.

جمعه ی گذشته معادل با ۲۵ ژانویه،‌ گزارشی از طرف دولت کانادا انتشار یافت که مبنی بر آن بود که افزایش تست فشار برای دریافت مورتگیج و تست خصوصی مورتگیج از بی ثباتی بازار مستغلات جلوگیری می کند زیرا که مقروضین به این طریق زیاد می شوند.

اما هافپست کانادا روز سه شنبه ۲۹ ژانویه گزارش داد که Bill Morneau وزیر اقتصاد فدرال برای کسانی که از مؤسسات خصوصی پول بگیرند استرس تست اعمال نمی شود. وزیر اقتصاد همچنین گفت دولت به صنعت مورتگیج به طور کامل اشراف دارد و تمامی معیارهای حمایتی مربوط را برای به اجرا درآمدن آنها تضمین می کند. تجربه ی سالها نشان داده است که کیفیت مورتگیج های جدید با اجرای استرس تست افزایش یافته است. وی گفت دولت برای مؤسسات خصوصی نباید استرس تست را اعمال کند. اما وی چیزی راجع به کنسل شدن استرس تست برای بانک های تحت نظارت فدرال چیزی نگفت.
تورنتوپرشنز

بیشترین بازدید اخبار امروز