آمار چشمگیری از کانادایی ها هنوز ازدواج قانونی همجنس گرایان را باور ندارند

Submitted on ی., 08/04/2019 - 15:03

با عطف به اینکه کانادا از جمله نخستین کشورها در سطح جهان است که ازدواج همجنسگرایان را در سال 2005 قانونی کرده است لذا برخی کانادایی ها از این امر بسیار خرسند شدند. با این حال، یک بررسی جدید نشان می دهد که آمار چشمگیری از کانادایی ها هنوز با موضوع ازدواج همجنسگرایان کنار نیامده اند و هنوز تصور می کنند ازدواج در کانادا قانونی نمی باشد. طبق نظرسنجی Research Co، بیست و پنج درصد از کانادایی ها مخالف ازدواج همجنسگرایان در کانادا هستند. طبق نظرسنجی Research Co که از 15 تا 17 ژوئیه تعدادی سؤال از کانادایی ها در مورد ازدواج همجنسگرا و جامعه LGBTQ2+ و احساس آن ها در مورد زوج های همجنسگرا پرسیده شد. 10 درصد از پاسخ دهندگان بر این باور بودند نباید به تشخیص قانون انجام شود و 15 درصد اظهار داشتند كه زوج های همجنسگرا فقط مجاز به ایجاد پیوند مدنی هستند و نباید ازدواجی صورت گیرد.

همچنین در این نظرسنجی مشخص شد که این پاسخ بسته به پاسخ تبارهای مختلف متفاوت است. 71 درصد از کانادایی های اروپایی تبار ازدواج همجنسگرایان را تأیید کردند. در حالی که تنها 44 درصد کانادایی هایی از تبار آسیای شرقی چنین امری را تأیید کرده اند.

مهمتر از این مسئله، 24 درصد از کانادایی ها که عضوی از LGBTQ2+ می باشند، تصمیم دارند به عنوان همجنسباز، همجنسگرا، دوجنسی و دیگر موارد این چنینی باشند، در حالی که 45 درصد از کانادایی ها که عضوی از LGBTQ2+ هستند، معتقدند از زمان تولد پیرو چنین ازدواجی بودند. از میان آنها پاسخ 31 درصد کانادایی ها این بود که مطمئن نیستند.

این بررسی نشان می دهد که در حالی که کانادایی ها یکی از کشورهای برگزیده این نوع ازدواج در کره زمین محسوب می شوند هنوز امور انجام نشده ای باقی است تا از موافقت کامل همه افراد کشورمان اطمینان حاصل کنیم.

براساس Canadian Encylopedia، کانادا پس از هلند، بلژیک و اسپانیا چهارمین کشوری است که ازدواج همجنسگرا را قانونی کرده است.

پس از نخستین سال قانونی شدن آن، آمارها نشان داد که بیش از 45,000 زوج همجنسگرا در کشور وجود دارد.

منبع
iraniancanada

بیشترین بازدید اخبار امروز