مناظره ی ده نمکی و زیبا کلام / ده نمکی خطاب به زیباکلام: تو سوپاپ اطمینان نظام هستی و هر چی دلت می‌خواد میگی و کسی هم کاریت نداره

Submitted by golnaz on ش., 08/14/2021 - 21:48
Youtube or facebook videos

مناظره ی ده نمکی و زیبا کلام / ده نمکی خطاب به زیباکلام: تو سوپاپ اطمینان نظام هستی و هر چی دلت می‌خواد میگی و کسی هم کاریت نداره

Most viewed topics today