چگونه مردان را عاشق کنیم ؟قسمت اول

Submitted by jila on پ., 03/29/2012 - 18:15
انجمن‌ها

نویسنده این کتاب این تکنیک ها را برای کمک به  زنان دیگر استفاده کرده است تا اینکه یک عشق موفق را ایجاد کند.این نویسنده این شیوه را نیز خود بکار برده است و در سن چهل و دو سالگی برای اولین بار خود را در لباس عروسی می بیند.وی به طرز علمی ثابت کرده است که شیوه ای که وی به کار برده است برای او تضمینی بوده است.
     در دنیایی که همه در جستجو هستند و امنیت برای مجردها نیست و میانسالان در بحران بسر می برند و سرویس های ملاقات زن و مرد فعالیت می کنند و درمان های گروهی در حال کار هستند,یک نقصان نا امیدانه به چشم می خورد و آن یک عشق دو طرفه می باشد.میلیونها زن آماده برای عشق ورزیدن وجود دارند که متعهد به یک رابطه می باشند در حالیکه نمی توانند آن را پیدا کنند.به این زنان هم اکنون باید کمک شود.
   کتاب چگونه یک مرد را عاشق خود سازیم برای هر زنی است که خواهان  تمامی عشقی است که نثار می کند ولی دریافت کننده این عشق نیست.
 

با تشکر
    

Most viewed topics today