لیلا حاتمی ، هیلاری کیلینتون فرش قرمز ونیز / ویدئو