فال شب چهارشنبه سوری شما

Submitted by marjan on س., 03/13/2018 - 17:22
انجمن‌ها
Youtube or facebook videos

چهارشنبه سوری مبارک

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید

از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن

کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

خوش می​کنم به باده مشکین مشام جان

کز دلق پوش صومعه بوی ریا شنید

سر خدا که عارف سالک به کس نگفت

در حیرتم که باده فروش از کجا شنید

یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان

دل شرح آن دهد که چه گفت و چه​ها شنید

اینش سزا نبود دل حق گزار من

کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید

محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد

از گلشن زمانه که بوی وفا شنید

ساقی بیا که عشق ندا می​کند بلند

کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید

ما باده زیر خرقه نه امروز می​خوریم

صد بار پیر میکده این ماجرا شنید

ما می به بانگ چنگ نه امروز می​کشیم

بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید

پند حکیم محض صواب است و عین خیر

فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس

دربند آن مباش که نشنید یا شنید

تعبیر:
چون که انسان با صداقتی هستی،نباید از حرکات ناخوش دیگران ناراحت شوی،
زیرا این گونه رفتار در حق انسانهای خوب فراوان دیده شده است.
با افرادی که آنها را خوب نمی شناسی،راز دل مگوی،
بدخواهان از نحوه رفتار خوبت شرمسار خواهند شد.

برای خانواده و دوستانتان فال بگیرید:
https://www.torontopersians.com/falehafez

Most viewed topics today