کارت اقامت دائم

Submitted by elham on جمعه, 07/20/2018 - 23:33
انجمن‌ها

کارت اقامت دائم PR

کارت اقامت دائم کانادا یک مدرک است که در اختیار همه افرادی که اقامت دائم کانادا را دارند قرار می گیرد. این کارت سند اقامت دائم یک مهاجر در کانادا است. اگر فردی از کانادا خارج شود و دوباره به این کشور برگردد، نیازمند اخذ دوباره آن است و اگر فرد تابعیت کانادا را اخذ کند یا آنکه اقامت دائم کانادا را از دست بدهد، در آن صورت کارت اقامت دائم وی باطل خواهد شد و لازم است آن را به دولت کانادا بازگرداند.

PR Card نشانه چیست؟

کارت اقامت دائم کانادا یا PR Card نشانه این است که فرد می تواند در هر نقطه از کانادا زندگی و کار کند. به طور کلی پی آر کارت متعلق به دولت کاناداست و باید در خاک کانادا صادر شود. به همین دلیل تازه مهاجران هنگام ورود به کانادا باید آدرسی را در داخل کانادا در اختیار افسر مهاجرت قرار دهند تا کارت اقامت دائم آنها به آن آدرس ارسال شود.

مشخصات ظاهری

کارت اقامت دائم کانادا مثل سایر کارت‌ها در ابعادی مناسب تدارک دیده شده و ظاهری عادی دارد. بر روی این کارت به جز الصاق عکس، اطلاعاتی نظیر نام، نام خانوادگی و تاریخ تولد فرد درج شده است. همچنین بر روی این کارت مشخصات امنیتی متعددی وجود دارد.

درخواست کارت اقامت

هر فردی که می‌خواهد اقامت دائم در کانادا بگیرد، می‌بایست که فرم آن را پر کرده و همراه با مدارک لازم از طریق پست به اداره مهاجرت کانادا بفرستد تا آن اداره برای ارسال کارت اقامت دائم اقدام نماید. اداره مهاجرت کانادا هرگز کارت PR را به خارج از کشور ارسال نمی‌کند، بنابراین فرد تقاضا دهنده حتماً باید آن را در داخل مرکز کانادا دریافت نماید.

مزایای کارت اقامت دائم

مهاجرانی که در کانادا کارت اقامت دائم دریافت می‌کنند، به مزایای مختلفی خواهند رسید:

- کاهش هزینه تحصیلی فرد به میزان یک دهم یک دانشجوی بین‌المللی که کارت اقامت موقت دارد
- طبق قانون مصوب دولت فدرال، دارندگان کارت اقامت تحت حمایت دولت کانادا خواهند بود
- اقدام به دریافت پاسپورت و شهروندی کانادا
- استفاده از مزایای رایگان دولت کانادا
- دریافت کارت خدمات بیمه درمانی رایگان

Most viewed topics today