فیلم امروز تورنتو پرشنز (جزیره رنگین کمان)

Submitted by nahal on س., 11/26/2019 - 16:19

فیلم امروز تورنتو پرشنز (جزیره رنگین کمان) را به درخواست شیرین در لینک زیر مشاهده نمایید
همین امشب تماشا کنید! این فیلم فقط برای مدت محدودی قابل مشاهده است!
این فیلم را برای دو نفر از دوستان خود ارسال کنید.
https://www.torontopersians.com/node/695338

درصورتیکه فیلم قابل مشاهده نبود آن را در لینک زیر مشاهده نمایید:
https://www.torontopersians.com/videos
به محض دسترسی به فیلم جدید این فیلم در این لینک گذاشته می شود:
https://www.torontopersians.com/videos

وقت خود را برای جستجوی فیلم یکی دوساعت یا یک روز هدر ندهید، به ما بگویید ما فیلم درخواستی شما را ارسال می کنیم:
https://www.torontopersians.com/forum
و یا https://www.facebook.com/TorontoPersians.info/

خلاصه داستان :
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
داستان فیلم «جزیره رنگین» اقتباسی آزاد است از فعالیت دکتر
احمد نادعلیان در جزیره هرمز. او یک هنرمند محیطی است
چند سال پیش به آن جزیره رفت، بیغوله ای ویران را خرید و آن را
به موزه‌ای برای نمایش آثار هنری بومی مردم جزیره تبدیل کرد.

بازیگران:
مهدي احمدی، طیبه دهقان منشادی، عبدالرسول دریا پیما،
محمد سلامتی، نرگس هرمزی، مصطفی شب تاری

https://www.facebook.com/groups/1153174428138165
https://www.facebook.com/TorontoPersians.info/
https://www.facebook.com/groups/1153174428138165/

Most viewed topics today