جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۱۰ آگوست

Submitted on Mon, 08/10/2020 - 13:34

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز دوشنبه، ۱۰ آگوست، به ۱۱۹٬۵۶۶ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 60,471 confirmed (including 5,695 deaths, 50,886 resolved)

Ontario: 40,161 confirmed (including 2,786 deaths, 36,381 resolved)

Alberta: 11,430 confirmed (including 208 deaths, 10,097 resolved)

British Columbia: 3,934 confirmed (including 195 deaths, 3,353 resolved)

Saskatchewan: 1,445 confirmed (including 20 deaths, 1,257 resolved)

Nova Scotia: 1,071 confirmed (including 64 deaths, 1,006 resolved)

Manitoba: 527 confirmed (including 8 deaths, 352 resolved), 15 presumptive

Newfoundland and Labrador: 267 confirmed (including 3 deaths, 263 resolved)

New Brunswick: 176 confirmed (including 2 death, 168 resolved)

Prince Edward Island: 36 confirmed (including 36 resolved)

Yukon: 15 confirmed (including 13 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases

Total: 119,566 (15 presumptive, 119,551 confirmed including 8,981 deaths, 103,830 resolved)

 

 

منبع
salamtoronto

بیشترین بازدید اخبار امروز