قیمت خانه در کانادا در حال سقوط است، بازار اصلی برای ۶ ماه با کاهش قیمت مواجه بوده است

Submitted on ش., 04/13/2019 - 21:04

شاخص قیمت کامپوزیت خانه در بانک ملی (Teranet/National Bank Composite House Price Index) که روز پنجشنبه انتشار یافت حاکی از آن است که قیمت خانه در ماه مارچ به میزان ۰/۳٪ نسبت به ماه فوریه کاهش داشته است و این یک کاهش شش ماهه بوده است. درست در ماه فوریه شاخص قیمت خانه نسبت به ماه ژانویه ۰/۴٪ کاهش داشت.

Marc Pinsonneaul، کارشناس اقتصادی بانک ملی گفت، شاخص کامپوزیت بیست ساله شده است. بعد از اینکه این شاخص ایجاد شد تنها دو بار در ماه مارچ با کاهش روبرو شد، یکبار در سال ۲۰۰۹ به علت بحران اقتصادی جهانی و یکبار هم همین امسال.

۷ شهر از ۱۱ شهر با کاهش شاخص قیمت مواجه هستند
شاخص قیمت خانه ی بانک ملی اساساُ با قیمت خانه های دست دوم در ۱۱ شهر مستقل در کشور محاسبه می شود. ۷ شهر در محاسبه ی قیمت ماهانه با کاهش شاخص قیمت مواجه شدند.

بیشترین کاهش در ماه مارچ شامل شهر اوتاوا با ۱/۴۹٪ کاهش می باشد. شهر بعدی ویکتوریا است که به میزان ۱/۰۹٪ کاهش داشت. کلگری به میزان ۰/۵۲٪ کاهش داشت، ونکوور و تورنتو به میزان ۰/۴۶٪ و ۰/۲۹٪ کاهش قیمت داشته اند.

چهار شهر که در سراسر کانادا کاهش قیمت نداشته اند عبارتند از: هالیفکس، کبک سیتی، ادمونتون و مونترال

در ماه فوریه بیشترین کاهش قیمت مربوط به ویکتوریا می باشد که به میزان ۱/۹۶٪ کاهش قیمت داشت بعد از آن شهر هامیلتون در اونتاریو قرار دارد که میزان کاهش قیمت آن ۱/۳۷٪
است. تورنتو همچنین نسبت به ماه گذشته به میزان ۰/۲۲٪ کاهش کمی را شاهد بود.

چهار کاهش متوالی در پنج شهر کانادا
بنا به گزارش تورنتوپرشنز، بانک ملی گزارش داد که در ماه مارچ چهار شهر از پنج شهر کانادا با کاهش قیمت روبرو بوده اند. فقط ادمونتون افزایش قیمت داشت.

در میان این شهرها شاخص قیمت خانه در ۹ ماه متوالی کاهش داشته است که این کاهش کلی به میزان ۳/۷٪ بوده است. ونکوور برای هشت ماه متوالی افزایش شاخص قیمت نداشته است و با کاهش
۳/۴٪ مواجه بوده است. ویکتوریا برای شش ماه متوالی کاهش شاخص قیمت داشته است که معادل ۳/۵٪ بوده است. شاخص قیمت در وینیپیگ در شش ماه گذشته تنها یکبار افزایش یافت و مجموعاُ کاهش ۲/۲٪ داشته است. شاخص قیمت در ادمونتون در ماه مارچ کمی افزایش داشت اما برای شش ماه متوالی افزایش نشان نداد و مجموعاُ افت ۲/۲٪ داشت.

در شهر هامیلتون، شاخص قیمت برای شش ماه متوالی کاهش داشته است و این کاهش مجموعاُ ۲/۴٪ بوده است. شاخص قیمت در تورنتو برای پنج ماه متوالی در هفت ماه گذشته کاهش داشته است.
این کاهش مجموعاُ ۰/۲٪ بوده است.در نقطه ی مقابل شاخص قیمت مونترال قرار دارد که فقط در ۱۲ ماه گذشته یکبار پایین افتاده است و مجموعاُ افزایش ۵.۵ درصدی داشته است. شاخص قیمت در هالیفکس در پنج ماه گذشته افزایش داشته است و این افزایش مجموعاُ ۲٪ بوده است.

مونترال بیشترین افزایش سالانه را داشته است
بانک ملی کانادا همچنان در مقایسه با ماه مارچ سال ۲۰۱۸ نشان داد که مونترال بیشترین افزایش را داشته است که معادل ۵/۵٪ بوده است. پس از آن اوتاوا با افزایش ۵/۲٪ قرار می گیرد.

در بین دو شهر اصلی که قبلا بازار داغی داشته اند تورنتو نسبت به سال گذشته سیر افزایشی به نسبت ۳/۲۶٪ در مقایسه با سال گذشته داشته است. ونکوور همچنان سیر کاهشی دارد و این کاهش به میزان ۲/۱٪ می باشد. بیشترین کاهش سالانه در کلگری به میزان ۲.۷۹٪ بوده است.
تورنتوپرشنز

نوع خبر

بیشترین بازدید اخبار امروز