ساکنان شهرها هنوز توان پرداخت بدهی های را ندارند. بنا بر گزارش Bloomberg، قیمت خانه در سال گذشته در کانادا برای اولین بار در طی ۳۰سال گذشته پایین افتاد در حالیکه همزمان تعداد مقروضین خرید خانه به بانک رو به وخامت گذاشته است و. تعداد صاحبخانه های مقروض اساساً رو به افزایش است.

به گزارش تورنتوپرشنز، در ربع چهارم سال ۲۰۱۸، ارزش کلی خانه های کانادا از ۵/۱۳ تریلیون دلار به ۵/۱ تریلیون دلار کاهش یافت. ارزش ما به تفاوت پول از بین رفته ۳۰ بیلیون دلار می باشد. روز پنجشنبه نمودار آماری کانادا این حقیقت را نشان داد که از سال ۱۹۹۰ این اولین باری است که ارزش خانه های کانادایی تنزل می یابد.

همزمان نسبت قرض صاحبخانه ها رو به افزایش است. در ربع چهارم سال ۲۰۱۸ نسبت بدهی به درآمد به ۱۷۸/۵٪ رسید.(توجه شود که آمار ٪۱۷۴ Bloomberg می باشد) این بدان معناست که رشد اقتصادی کانادا ناگهان در پایان سال گذشته رکود داشته است.

از سوی دیگر، این وضعیت نشانگر این است که مقدار بسیاری از درآمد کانادایی ها برای پرداخت بدهی ها مصرف می شود. نسبت درآمد به قرض در ربع چهارم سال ۲۰۱۹ به ۱۴/۹٪ می رسد. این نسبت از ربع چهارم سال ۲۰۰۷ بالاترین رقم می باشد.

در گزارشی دیگر، آمار کانادا به این نکته اشاره می کند که در سال ۲۰۱۹ قیمت خانه های جدید در مقایسه با سال گذشته تا ۰/۱٪ افت داشته است و این اولین روند کاهشی از سال ۲۰۰۹ محسوب می شود. ضعیف بودن بازار املاک در تورنتو و ونکوور دلیل اصلی کاهش قیمت املاک در سراسر کانادا می باشد. در تورنتو قیمت خانه تا ۱/۵٪ کاهش و در ونکوور ۰/۳٪ کاهش داشته است. (Bloomberg Note: اطلاعات موجود شامل کاندو و آپارتمان نمی شود)
تورنتوپرشنز

نوع خبر: