مهاجرت تجاری به کانادا از طریق سرمایه گذاری کارآفرینان

Submitted by ali on جمعه, 05/13/2016 - 23:16
انجمن‌ها

کارآفرینان

entrepreneurبرنامه جذب کارآفرینان اجازه می دهد متقاضیان با حداقل 2 سال تجربه تجاری و داشتن شرایط مورد نظر با سرمایه خالص 300،000 دلار به کانادا مهاجرت کنند ، بطوریکه بتوانند مدیریت یا مالکیت حداقل یک سوم از يک فعالیت تجاری را حداقل به مدت یک سال از 3 سال اقامت در کانادا بر عهده بگیرند.
- آنها بايد حرفه واجد شرايطي را مورد مديريت خود قرار داده باشند و درصدي از اين حرفه واجد شرايط را در طي حداقل دو سال از دوره پنجساله كار قبل از تاريخ ارائه تقاضا مورد كنترل و نظارت خود قرارداده باشند.
براساس مقررات متقاضي مهاجرت در اين گروه بايد حداقل 35 امتياز از حداكثر 100 امتياز كسب كند تا به عنوان مهاجر پذيرفته شود. طبق مقررات 5 عامل در كسب امتياز متقاضي موثرند که عبارتند از: مقطع تحصيلي ، آشنايي به زبان انگليسي و زبان فرانسه ، تجربه كاري،سن، تناسب و سازگاري شخص با جامعه كانادا .

1ـ مقطع تحصيلي :حداقل صفر تا حداكثر 25 امتياز

25 امتیاز برای مقطع فوق لیسانس یا دکترا
22 امتياز براي مقاطع تحصيلي معادل فوق ليسانس
20 امتياز براي مقطع ليسانس یا 3 سال كارآموزي فني و حرفه اي
15 امتياز براي فوق ديپلم یا 14 سال تحصیل
12 امتياز براي تحصيل بعد از ديپلم به مدت يك سال با مدرك
5 امتياز براي ديپلم دبيرستان
0 امتیاز برای زیر دیپلم

2ـ زبان Language : حداقل 0 تا حداكثر 24:
تسلط کامل به زبان انگلیسی یا فرانسه 16 امتیاز و زبان دوم 8 امتیاز دیگر
(برای توانایی اولیه به زبان حداکثر 2 تا 8 امتیاز تعلق می گیرد))

3ـ تجربه كاري Business Experience : حداقل 20 حداكثر 35 امتياز:
35 امتياز براي پنج سال تجربه کاری
30 امتیاز برای چهار سال
25 امتیاز برای سه سال
20 امتیاز برای دو سال

4ـ سن Age :حداقل صفر تا حداكثر 10 امتياز:
بین 21 تا 49 سال 10 امتياز
کسر 2 امتیاز برای هر سال كمتر از 21 و یا بيشتر از 49

5ـ قابليت تطبيق و سازگاري Adaptability : حداقل صفر، حداكثر 6 امتياز:
6 امتیاز برای داشتن یک سفر یا تور تجاری به کانادا در طول پنج سال قبل از تاریخ درخواست مهاجرت
6 امتیاز برای مشارکت در دعوت مهاجرتت تجاری مشترک بین دولت فدرال و ایالتی

برای کسب 6 امتیاز فوق و شرکت در یکی از برنامه های مورد نظر ، می بایست با مقامات رسمی ایالت مورد نظر تماس بگیرید.

با توجه به حجم زیاد متقاضیان این بخش ، دولت مرکزی کانادا سالانه توانایی بررسی و پذیرش تنها 1000 تقاضا را دارد و کسانیکه بعد از جولای 2004 اقدام کرده باشند زودتر از 2007 به نتیجه نمی رسند .طبق جدول زمانبندی سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا متوسط انتظار برای انجام پروسه بین 33 تا 63 ماه است که نسبت به مناطق مختلف متفاوت است . مثلا برای دمشق این مدت بین 62 تا 75 ماه است.

Most viewed topics today