مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

Submitted by marjan on ی., 05/13/2012 - 17:54
انجمن‌ها

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت و شهروندی

کانادا از مهاجران بازرگانی که از توانايي مالی و شخصی و همچنین منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري يا تاسيس واحدهاي تجاري برخوردارند ، استقبال مي کند متقاضيان سرمايه گذار مي بايست حداقل 1،600،000 دلار سرمايه خالص داشته باشند. آنها بايد 800،000 دلار سرمايه گذاري كنند و آن را به اداره كل درآمد كانادا تحويل دهند. اين سرمايه به تدريج به استانها و مناطق كانادا تخصيص داده مي شود. اين دولتها از اين وجوه براي ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي استفاده خواهند كرد. كل اين سرمايه (بدون احتساب سود) پس از حد اکثر ۵ سال و 2 ماه به سرمايه گذار بازپرداخت مي شود. بازپرداخت اين پول توسط دولت هاي استاني و منطقه اي تضمين مي شود.

سرمايه گذار بايد:
- حرفه واجد شرايطي را مورد مديريت خود قرار داده باشد و درصدي از اين حرفه واجد شرايط را در طي حداقل دو سال از دوره پنجساله كار قبل از تاريخ ارائه تقاضا مورد كنترل و نظارت خود داشته باشد يا
- حداقل معادل پنج كار تمام وقت را در زمينه كاري خود مديريت کرده باشد آنهم در طي حداقل دو سال از دوره پنجساله قبل از تاريخ ارائه تقاضا و یا
- ترکیبی از دو مورد فوق

- سرمايه گذاران لزوماً نبايد حرفه اي را در كانادا ايجاد كنند
- به محض پذيرفته شدن به كانادا هيچ گونه شرايط مهاجرتي به فرد مهاجر تحميل نخواهد شد.

همچنین براساس مقررات متقاضي مهاجرت در اين گروه بايد حداقل 35 امتياز از حداكثر 100 امتياز كسب كند تا به عنوان مهاجر پذيرفته شود. طبق مقررات 5 عامل در كسب امتياز متقاضي موثرند که عبارتند از: مقطع تحصيلي ، آشنايي به زبان انگليسي و زبان فرانسه ، تجربه كاري،سن، تناسب و سازگاري شخص با جامعه كانادا .

1ـ مقطع تحصيلي :حداقل صفر تا حداكثر 25 امتياز

25 امتیاز برای مقطع فوق لیسانس یا دکترا
22 امتياز براي مقاطع تحصيلي معادل فوق ليسانس
20 امتياز براي مقطع ليسانس یا 3 سال كارآموزي فني و حرفه اي
15 امتياز براي فوق ديپلم یا 14 سال تحصیل
12 امتياز براي تحصيل بعد از ديپلم به مدت يك سال با مدرك
5 امتياز براي ديپلم دبيرستان
0 امتیاز برای زیر دیپلم

2ـ زبان Language : حداقل 0 تا حداكثر 24:
تسلط کامل به زبان انگلیسی یا فرانسه 16 امتیاز و زبان دوم 8 امتیاز دیگر
(برای توانایی اولیه به زبان حداکثر 2 تا 8 امتیاز تعلق می گیرد))

3ـ تجربه كاري Business Experience : حداقل 20 حداكثر 35 امتياز:
35 امتياز براي پنج سال تجربه کاری
30 امتیاز برای چهار سال
25 امتیاز برای سه سال
20 امتیاز برای دو سال

4ـ سن Age :حداقل صفر تا حداكثر 10 امتياز:
بین 21 تا 49 سال 10 امتياز
کسر 2 امتیاز برای هر سال كمتر از 21 و یا بيشتر از 49

5ـ قابليت تطبيق و سازگاري Adaptability : حداقل صفر، حداكثر 6 امتياز:
6 امتیاز برای داشتن یک سفر یا تور تجاری به کانادا در طول پنج سال قبل از تاریخ درخواست مهاجرت
6 امتیاز برای مشارکت در دعوت مهاجرتت تجاری مشترک بین دولت فدرال و ایالتی

برای کسب 6 امتیاز فوق و شرکت در یکی از برنامه های مورد نظر ، می بایست با مقامات رسمی ایالت مورد نظر تماس بگیرید.

در صورتیکه متقاضی مبلغ 800،000 دلار کانادا را نقدا نداشته باشد، وکلای مهاجرت با همکاری برخی از شرکت ها با ایجاد تسهیلاتی ، ضمن دریافت مبلغ 220،000 دلار کانادا ، 580،000 دلار باقیمانده را وام می دهند که عملا ، متقاضی با پرداخت مبلغ 220،000 دلار ، ویزای دائم کانادا را اخذ می کند.

Most viewed topics today