حضور سیروس الوند، گوهر خیراندیش و دیگر هنرمندان در خانه ی خشایار الوند/ ویدئو ببینید