آیا شما از جشن های کریستمس در محل کار خود لذت می برید؟

Submitted by shahrokh on چ., 12/13/2017 - 18:46
انجمن‌ها

جشن گرفتن تنوع در مهمانی های کریسمس محل کار

با ورود به ماه دسامبر و نزدیک تر شدن به برهه کریسمس و تعطیلات سال نو، برگزاری مهمانی های مربوطه از سوی کارفرمایان برای کارکنان خود هم داغ می شود. از دیگر سو اخیرا به سبب وجود شمار زیاد کانادایی هایی که از سرزمین های مختلف به کشور منتخب خود آمده اند و بنابراین ریشه های گوناگون فرهنگی و دینی دارند، و همچنین افزایش تعداد کسانی که دارای گرایش مذهبی نیستند، اما هر دو گروه بی تردید از انواع جشن ها و مهمانی ها استقبال می کنند، تعطیلات برهه کریسمس و سال نو شاهد برخی تغییرات بوده اند. مثلا خیلی ها در کارت های تبریکی که به این مناسبت می فرستند، به جای فراز کریسمس مبارک، از تعطیلات مبارک استفاده می کنند. یا اینکه مهمانی های مربوطه را به جای جشن کریسمس، گردهمایی تعطیلات می خوانند.
محل کارهای گوناگون هم نه تنها خود را تا اندازه ای با این موج نو هماهنگ کرده اند، بلکه حتی برخی از گذاشتن نمادهای کریسمس به ویژه درخت کاج تزیین شده و مجسمه ها و تزیینات در پیوند با بابانوئل/ سانتا کلاز خودداری می کنند. کمااینکه ریتو بهاسین کارشناس گوناگونی/ تنوع و بنیانگذار شرکت مشاوره بهاسین می گوید: شمار زیادی از محل کارها در تلاش برای فراگیر بودن، از برگزاری هرگونه مراسم و گذاشتن هر نوع تزیین ویژه در پیوند با این تعطیلات خودداری می نمایند.
در مقابل بسیاری از مربیان گوناگونی محل کارها، شرکت ها را تشویق می کنند که از فصل تعطیلات برای ایجاد درک و آگاهی بیشتر از فرهنگ یکدیگر استفاده شود. کمااینکه جنیفر لین مسئول اجرایی نهاد موسوم به مزیت گوناگونی بین المللی، خاطرنشان می کند: مساله این نیست که از مردم بخواهیم یا انتظار داشته باشیم، که برخی ارزش ها و آیین ها را کنار بگذارند. بلکه این است که چگونه می توان همزمان با حفظ این ارزش ها و آیین ها، از طریق مشارکت در سایر فعالیت ها و تزیین هایی که نماد دیگر فرهنگ ها هستند، ارزش ها و آیین های مورد اشاره را غنی تر نمود.

از دیگر سو مهمانی های سالانه کریسمس در محل کارها از آن رو ارزشمندند، که می توانند فرصتی مناسب و عالی جهت دوری موقت از انجام وظایف روزمره باشند. چراکه بر مبنای تعامل های کاری، و همزمان ایجاد روابط و دوستی های عمیق تر اجتماعی بین همکاران قرار دارند. کمااینکه ریتو بهاسین می گوید: مساله مهمانی های سالانه کریسمس، وجود کلمه کریسمس در عنوان آنها نیست. بلکه چگونگی سرو کار داشتن با جشن های سایر فرهنگ ها می باشد. مثلا خود من با اینکه یک مهمانی مهمانی کریسمس خوانده شود، مشکلی ندارم. به شرطی که محل کارها در بقیه سال جشن های دیگری برای دیوالی، سال نوی چینی، و یا عیدها، برپا کنند.
البته در محل کارهایی که کارکنان شان نماینده ده ها فرهنگ هستند، امکان دارد برگزاری جشن های ماهانه از این دست عملی نباشد. به باور جنیفر لین و ریتو بهاسین در چنین صورتی، یک مهمانی آخر سال که تمام فرهنگ های موجود در محل کار مربوطه را به یکدیگر پیوند بدهد، می تواند ایده مناسبی باشد. به عبارت دیگر از دیدگاه این دو کارشناس می توان با افزودن برخی فعالیت های فراگیر به مراسم و جشن های تعطیلات، مهمانی های محل کار را متنوع تر و همه پسندتر کرد. مثلا از دی جی/ DJ مربوطه خواست که در کنار اجرای سرودهای مشهور کریسمس، مجموعه ای از سرودهای سایر فرهنگ ها را هم پخش کند.
و صد البته که در هیچ مهمانی و جشنی نمی توان اهمیت خوردنی ها و نوشیدنی ها را نادیده، و یا کم اهمیت گرفت. کمااینکه نیما نوری رئیس هیئت مدیره و بنیانگذار شرکت موسوم به تورنتو ویپورایزر (تبخیرکننده) مستقر در شهر ما، می داند غذا درونمایه اصلی هر جشنی می باشد. به همین سبب هم آن را تمرکز مهمانی های تعطیلات شرکتش کرده است.
وقتی او در ابتدا به عنوان دانشجوی خارجی از ایران به کانادا آمد، به یک مهمانی سنتی و رایج تعطیلات دعوت شد. خودش در این باره می گوید: در آن (مهمانی) یک درخت و قهوه دارچینی بود، (بعد هم) همگی برای شام به خانه رئیس هیئت مدیره رفتیم. اما من احساس کردم برای اینکه بتوانم بخشی از (آیین کریسمس کانادایی) باشم، باید در مورد آن بیشتر یاد بگیرم.
وقتی نیما نوری هشت سال پیش شرکت خودش را راه انداخت، بر آن شد که جشن های تعطیلات را فراگیرتر کند. بنابراین از 15 نفری که برایش کار می کردند و نماینده 9 فرهنگ بودند دعوت کرد، تا هر یک با آوردن غذای سنتی خویش، طعم فردی خود را به آن جشن بیفزایند. ترکیب پستلس ترینیدادی، باکالائوی مکزیکی، جوجه کره هندی، فوی ویتنامی، و شیرینی مربایی پرتغالی، خوشمزه بود. اما مهم تر از آن به اشتراک گذاشتن فرهنگ ها بود. کمااینکه نوری خاطرنشان می کند، که چنین اقدامی انگیزه گفت و گوهای فراوان می شود.

Most viewed topics today