رضا شفیعی جم و بهاره رهنما در فیلم بابا سیبیلو | Baba Sibiloo

Video Category
playlist Title
Honar Aval
videos

فیلم امروز تورنتو پرشنز (بابا سیبیلو) به در خواست اطلس را در لینک زیر مشاهده نمایید
https://www.torontopersians.com/node/802728
همین امشب تماشا کنید! این فیلم فقط برای مدت محدودی قابل مشاهده است!
این فیلم را با دو نفر از دوستان خود به اشتراک بگذارید.

فیلم سینمایی "ضد" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/802646
فیلم سینمایی "یک کیلو و بیست و یک گرم" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/802524
فیلم سینمایی "رؤیای کاغذی" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/802294
فیلم سینمایی "جوجه تیغی" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/802252
فیلم سینمایی "دختری به نام شایلی" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/802047
فیلم سینمایی "شهر هرت" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/801953
فیلم سینمایی "فسیل" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/801673
فیلم سینمایی "هناس" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/800463
فیلم سینمایی "مصائب چارلی" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/800320
فیلم سینمایی "آهنگ دونفره" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/800257
فیلم سینمایی "مهران" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/800114
فیلم سینمایی "عروسی مردم" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/800113
فیلم سینمایی "بدون قرار قبلی" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/800112
فیلم سینمایی "تروا" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/800050
فیلم سینمایی "قطع فوری" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/799771
فیلم سینمایی "آرزوی زیبا" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/799631
فیلم سینمایی "ویلای ساحلی" را در لینک زیر مشاهد کنید:
https://www.torontopersians.com/node/799404

خلاصه داستان:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲
«بابا سیبیلو»، فیلمی است که در آن بازیگران مختلفی از کودک پنج ساله تا پیرمرد صد ساله
را می بینید و در کنار هم داستان های جذابی را برای مخاطب رقم می زنند.

بازیگران:
رضا شفیعی جم، بهاره رهنما، امیرحسین صدیق، رز رضوی، امیر نوری، یوسف صیادی و پارسیا شکوری

https://www.facebook.com/groups/1153174428138165،
https://www.facebook.com/TorontoPersians.info/
https://twitter.com/ca_persians
آخرین اخبار، جدیدترین ویدئو، موزیک، فارم و ارسال آگهی مجانی در تورنتوپرشنز
https://www.torontopersians.com/

Related videos

Most viewed today