حامد عسگری اصلا اومده بود تو برنامه که همین حرف ها رو بزنه، مگه قبل از دعوت کردنش فکرشو نکرده بودین!

Video Category
playlist Title
برنامه هموطنز با مجری گری کامران تفتی


Related videos

Most viewed today